Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Ankieta
Ankieta

Analiza składu limfocytów krwi obwodowej

Cytometr Canto II

 

Wykonujemy analizę składu limfocytów krwi obwodowej (subpopulacje limfocytów inaczej oznaczanie immunofenotypu).
Najważniejsze znaczenie w badaniu odporności komórkowej ma ocena odsetka i wartości bezwzględnych limfocytów B (CD19+), limfocytów T (CD3+) i ich subpopulacji:

  • CD3+/CD4+ (helper/inducer)
  • CD3+/CD8+ (supressor/cytotoxic)
  • oraz Komórek NK (CD3-/CD16+/56+)

 

Podwyższenie odsetka limfocytów T i B może świadczyć o nadmiernej aktywacji układu odpornościowego np. w niektórych chorobach o podłożu autoimmunologicznym lub u kobiet z nawykowymi poronieniami. Obniżenie odsetka limfocytów T może sugerować występowanie niedoborów odporności typu komórkowego ( zespół DiGeorge’a, ciężki złożony niedobór odporności). Obniżenie odsetka limfocytów T i B obserwuje się w zespole Wiskotta-Aldricha, w zapaleniach płuc, zatok, w nawracających zakażeniach układu pokarmowego. Obniżenie lub brak limfocytów B jest charakterystyczne dla aggammglobulinemii.

Oznaczenie odsetka oraz liczby bezwzględnej limfocytów CD4 i CD8 rutynowo wykonuje się w diagnostyce AIDS. W diagnostyce laboratoryjnej za wartość krytyczną przyjmuje się 200/µl limfocytów CD4. Warto pamiętać, ze stosunek CD4:CD8 zmniejsza się wraz z rozwojem choroby. Zależy to głównie od postępującego zmniejszenia liczby limfocytów CD4.  Jest to także wskaźnikiem niezbędnym do wdrożenia i monitorowania leczenia.

Do identyfikowania zaburzeń składu podstawowych populacji i subpopulacji limfocytów krwi obwodowej stosuje się wystandaryzowane zestawy będące kombinacją przeciwciał monoklonalnych związanych z wybranymi fluorochromami i odpowiednie programy, które pozwalają na jednoczasową ocenę odsetka i liczby badanych populacji komórek, zapewniając zarazem standaryzacje i powtarzalność tej metody.

Podwyższony stosunek CD4:CD8 obserwuje się o u pacjentów z chorobami o podłożu autoimmunologicznym, ale także w diagnostyce niepłodności i u kobiet z nawracającymi poronieniami.

Komórki NK (natural killer T cells) – pełnią rolę immunoregulacyjną i uczestniczą w odporności przeciwzakaźnej, ale także w eliminacji komórek nowotworowych. Wzrost odsetka komórek NK obserwowany jest w infekcjach wirusowych oraz w nawykowych poronieniach.

Oznaczanie subpopulacji limfocytów T regulatorowych CD4+/CD25+Treg we krwi pełnej ma znaczenie w przygotowaniu i monitorowaniu pacjentek leczonych immunologicznie do zajścia i utrzymania ciąży. To właśnie komórki regulatorowe Treg odgrywają istotną rolę w utrzymaniu ciąży, gdyż są źródłem cytokin typu Th2. Obniżenie ich liczby związane jest najczęściej z zaburzeniami równowagi Th1/Th2. U kobiet z nawykowymi poronieniami o podłożu immunologicznym obserwuje się obniżenie odsetka komórek Treg.

Laboratoryjne badanie liczby komórek NK (Natural Killers) posiadających antygeny powierzchniowe CD3-/CD57+ (wg. Strickera) jest pomocne w diagnostyce zakażenia boreliozą oraz pozwala monitorować skuteczność zastosowanej antybiotykoterapii. Ze względu, iż kliniczne znaczenie ma liczbą bezwzględna komórek o w/w fenotypie, a nie ich odsetek to u każdego pacjenta dodatkowo pobierana jest krew na wykonanie morfologii w celu określenia leukocytozy i limfocytozy, niezbędnych do obliczenia liczby oznaczanych komórek NK.

Zapraszamy do kontaktu z prywatną placówką laboratoryjną ACP w Łodzi. Kompleksowo zajmujemy się analizą składu limfocytów krwi obwodowej oraz wykonujemy szereg innych badań krwi. Na naszej stronie znajdą Państwo także cennik badań oraz godziny konsultacji lekarskich.

Skontaktuj się z nami.

tel. (42) 640 95 52 (51)
kom. +48 696 00 40 43

rejestracja@apc-analizy.pl
apc@apc-analizy.pl
ul. Sczanieckiej 4, Łódź
pn, śr             –  8.30 – 20.00
wt, pt, czw    – 11.30 – 20.00

Na pobranie krwi dla osób dorosłych zapraszamy:
poniedziałek, środa             9:30 – 18:30
wtorek, piątek, czwartek  12:00 – 18:30

Pobrania krwi u dzieci odbywają się w czwartek i piątek
w godz. 15.00 – 16.30.

Przed przyjściem na pobranie dziecko powinno wypić min 100-200 ml płynów, aby krew nie była zagęszczona, co pozwoli uniknąć problemów z pobraniem.

Na pobranie trzeba się umówić na konkretny termin telefonicznie albo osobiście (dotyczy dzieci)