Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Jesteśmy na YouTube
YouTube
Ankieta
Ankieta

Laboratorium diagnostyczne – system odpornościowy

Układ odporności jest odpowiedzialny za funkcje obronne ludzkiego organizmu. Chroni on człowieka przed różnego rodzaju chorobami spowodowanymi szkodliwymi bakteriami bądź wirusami. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu odpornościowego są źródłem poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Rodzaje i działanie systemów odpornościowych

Jak już wspomnieliśmy głównym celem układu odpornościowego jest zwalczanie niekorzystnych patogenów. Ochrona naszego organizmu polega zarówno na lokalizowaniu, rozpoznawaniu, jak i niszczeniu mikroelementów (między innymi bakterii, wirusów, niektórych toksyn) za pomocą odpowiednich przeciwciał, a także wyspecjalizowanych komórek (nazywanych żernymi). Limfocyty, monocyty i neutrofile to komórki układu odpornościowego, które mają zdolność zapamiętywania cech patogenów i ta właśnie umiejętność została wykorzystana w szczepieniach ochronnych. W następstwie pierwszego kontaktu z patogenem organizm zapamiętuje go i uczy się rozpoznawać po to, by przy ponownym spotkaniu reakcja obronna była natychmiastowa i skuteczna. Proces ten nazywamy odpornością nabytą. Układ odpornościowy posiada także szereg właściwości przekazywanych dziedzicznie, tak więc bez uprzedniego kontaktu również reaguje na wszystko to, co „obce”. Ten rodzaj odporności nazwano wrodzoną. Obydwa rodzaje odporności zależą od wyspecjalizowanych komórek i przeciwciał zdolnych do rozpoznawania obcych substancji z czułością i dokładnością nie spotykaną w innych systemach. Jeżeli układ odpornościowy wskutek zaburzeń zawodzi to nie tylko ponosi porażkę w walce z infekcjami, ale i wadliwie rozróżnia elementy własne od obcych. Leczenie możliwe jest dopiero po wykonaniu specjalistycznych badań diagnostycznych, zleconych przez lekarza. Badania takie można przeprowadzić w Łodzi w naszym laboratorium medycznym APC. Decyzję o właściwym leczeniu podejmują lekarze specjaliści immunologii klinicznej, w trakcie wizyty w gabinecie konsultacyjnym APC.

Pierwotne zaburzenia i niedobory odporności

Niedobory odporności dzielimy na dwa podstawowe rodzaje. Najczęściej spotykany jest niedobór odporności pierwotny, a w dalszej kolejności niedobór odporności wtórny. Pierwszy można zidentyfikować już u niemowląt. Jeśli dziecko często choruje i długo wraca do zdrowia sytuacja ta powinna stanowić dla rodzica źródło niepokoju. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać się w licznych chorobach, np. zespole Downa, zespole Turnera czy niedokrwistości bądź hipoplazji. Najważniejsze objawy towarzyszące pierwotnemu niedoborowi odporności to grzybica jamy ustnej, zwiększona częstotliwość zachorowań, spadek masy ciała, zahamowanie wzrostu, a także zapalenie krtani bądź płuc. Decyzję o leczeniu zaburzeń odporności u dzieci podejmuje lekarz pediatra, natomiast wcześniej niezbędna jest rzetelna diagnostyka stanu zdrowia dziecka.

Wtórne zaburzenia i niedobory odporności

Wtórne niedobory odporności zaobserwować można u osób dorosłych. Zazwyczaj współwystępują one z niedożywieniem, zakażeniem toksynami, poważnymi oparzeniami, a także AIDS, cukrzycą i toczniem. Dokładna diagnostyka zaburzeń immunologicznych pozwoli na zidentyfikowanie źródła problemu i wdrożenie odpowiedniej antybiotykoterapii. W przypadku zaawansowanych niedoborów odporności o charakterze wtórnym konieczna jest hospitalizacja. Jeśli chcemy jej uniknąć, jak najszybciej powinniśmy wykonać niezbędne badania, które zrealizować można w naszym laboratorium. Oprócz specjalistycznej diagnostyki w zakresie zaburzeń odporności oferujemy Państwu profesjonalną ocenę czynnościową, a także analizę białka C. Usługi świadczymy na terenie Łodzi, ale dogodna lokalizacja sprawia, że odwiedzają nas Pacjenci także z miejscowości sąsiednich.

Skontaktuj się z nami.

tel. (42) 640 95 52 (51)
kom. +48 696 00 40 43

rejestracja@apc-analizy.pl
apc@apc-analizy.pl
ul. Sczanieckiej 4, Łódź
pn, śr             –  8.30 – 20.00
wt, pt, czw    – 11.30 – 20.00

Na pobranie krwi dla osób dorosłych zapraszamy:
poniedziałek, środa             9:30 – 18:30
wtorek, piątek, czwartek  12:00 – 18:30

Pobrania krwi u dzieci odbywają się w czwartek i piątek
w godz. 15.00 – 16.30.

Przed przyjściem na pobranie dziecko powinno wypić min 100-200 ml płynów, aby krew nie była zagęszczona, co pozwoli uniknąć problemów z pobraniem.

Na pobranie trzeba się umówić na konkretny termin telefonicznie albo osobiście (dotyczy dzieci)