Jak działa metabolizm tlenowy?

Przez cały czas w ciałach organizmów żywych zachodzą liczne przemiany metaboliczne. Wiele z nich w celu uwolnienia energii wykorzystuje tlen. Należy podkreślić, że to, w jaki sposób zachodzą te procesy, jest bezpośrednio związane z naszym zdrowiem. Co trzeba wiedzieć na temat metabolizmu tlenowego, określanego również mianem aerobowego? W jaki sposób dokonuje się jego oceny?

Co warto wiedzieć na temat metabolizmu tlenowego?

Tak jak zostało wcześniej wspomniane, pojęcie metabolizmu tlenowego odnosi się do wszelkich przemian metabolicznych wykorzystujących tlen. Przebieg wymienionych procesów ma istotny wpływ na nasz organizm. Dochodzi do nich podczas długotrwałego wysiłku o niewielkiej lub średniej intensywności. W przypadku wykonywania krótkotrwałych, ale wymagających dużych nakładów energii zadań, w organizmie zachodzą natomiast procesy beztlenowe.

Mówiąc o metabolizmie tlenowym, warto zwrócić szczególną uwagę na tego rodzaju procesy zachodzące w neutrofilach określanych również jako granulocyty obojętnochłonne. Są one silnie związane z odpornością naszego organizmu, stanowiąc jeden z przykładów fagocytów. Jeżeli organizm będzie zainfekowany, wspomniane komórki zaczną wytwarzać aktywne formy tlenu mogące niszczyć patogeny. To natomiast określa się mianem wybuchu tlenowego.

W jaki sposób ocenia się metabolizm tlenowy?

W związku z tym, że opisane procesy odgrywają istotną rolę m.in. podczas ataku organizmu przez patogeny, ważna jest diagnostyka związana z oceną tego, jak działa metabolizm tlenowy. W Łodzi tego rodzaju badania są wykonywane m.in. w laboratorium APC analizy. Pozwalają one na wskazanie zdolności, jaką mają neutrofile do fagocytozy, a także umożliwiają ocenę czynnościową poszczególnych komórek, co również jest związane z naszym układem immunologicznym.

Skontaktuj się z nami.

tel. (42) 640 95 52 
kom. +48 696 00 40 43
rejestracja@apc-analizy.pl
apc@apc-analizy.pl
ul. Sczanieckiej 4, Łódź
pn, wt, śr          –  8.30 – 20.00
czw, pt              – 9.30 – 20.00

Na pobranie krwi dla osób dorosłych zapraszamy:
poniedziałek, wtorek, środa   10:00 – 18:30
czwartek                                     10:00 – 18:30
piątek                                          10:00 – 16:30

Pobrania krwi u dzieci odbywają się w czwartek
w godz. 15.00 – 16.30.

Przed przyjściem na pobranie dziecko powinno wypić min 100-200 ml płynów, aby krew nie była zagęszczona, co pozwoli uniknąć problemów z pobraniem.
Na pobranie trzeba się umówić na konkretny termin telefonicznie albo osobiście (dotyczy dzieci)