APC – Analizy Medyczne – lista badań

Przedstawiamy listę wykonywanych badań diagnostycznych w laboratorium APC w Łodzi.

U dzieci do 7 roku życia pobrania odbywają się w każdy czwartek w godzinach 15.00-16.30. Należy najpierw jedna zgłosić się telefonicznie pod numerem 696 004 043

Pobrania krwi do badań immunologicznych i testów u Pacjentów dorosłych odbywają się w godzinach pracy laboratorium czyli:

poniedziałek – czwartek – 10.00-18.30

piątek – 10.00-16.30

  *czas oczekiwania są to dni robocze   

NAZWA BADANIA MATERIAŁ CENA CZAS OCZEKIWANIA

                                                                                                                                                

Cross-Match (FCXM) Pani – surowica, Pan – heparyna 330 3 – 5 dni
Oznaczenie przeciwciał przeciwplemnikowych (ASA) surowica 150 14 – 20 dni
Oznaczenie przeciwciał antykardiolipinowych (ACA) IgG/IgM surowica 150 14 – 20 dni
Izolacja limfocytów do immunizacji heparyna 1100 tego samego dnia
       
       
Ocena przeciwciał przeciwtarczycowych: TGa surowica 65 2 – 3 dni
Ocena przeciwciał przeciwtarczycowych: TPo surowica 65 2 – 3 dni
Test CBA – ocena cytokin profilu Th1/Th2 heparyna 480 10 dni
Oznaczenie przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) – miano surowica 100 7 – 10 dni
Test IMK MultiTest heparyna 300 3 dni
Test IMK MultiTestTruCount heparyna 330 3 dni
Oznaczenie przeciwciał przeciw n-DNA surowica 80 7 – 10 dni
Test CH50 surowica 100 7 – 10 dni
Ocena subpopulacji limfocytów CD4/CD8 – odsetek i wartości bezwzględne heparyna 110 3 dni
Ocena subpopulacji limfocytów CD3/CD19 – odsetek i wartości bezwzględne heparyna 110 3 dni
Ocena subpopulacji limfocytów CD3/19 -odsetek heparyna 90 3 dni
Ocena subpopulacji limfocytów CD4/8 -odsetek heparyna 90 3 dni
Oznaczenie immunoglobulin IgA surowica 40 3 dni
Oznaczenie immunoglobulin IgG surowica 40 3 dni
Oznaczenie immunoglobulin IgM surowica 40 3 dni
Oznaczanie IgE całkowitego surowica 40 2 – 3 dni
Oznaczenie podklasy IgG1 immunoglobulin surowica 120 7 – 10 dni
Oznaczenie podklasy IgG2 immunoglobulin surowica 120 7 – 10 dni
Oznaczenie podklasy IgG3 immunoglobulin surowica 120 7 – 10 dni
Oznaczenie podklasy IgG4 immunoglobulin surowica 120 7 – 10 dni
Oznaczenie C3 układu dopełniacza surowica 40 3 – 5 dni
Oznaczenie C4 układu dopełniacza surowica 40 3 – 5 dni
Oznaczenie C1-INH układu dopełniacza (stężenie) cytrynian 100 10 – 15 dni
Oznaczenie C1-INH układu dopełniacza (aktywność) cytrynian 100 10 – 15 dni
Oznaczenie C1q układu dopełniacza surowica 120 10 – 15 dni
Oznaczenie przeciwciał przeciw transglutaminazie tkankowej (ATG): surowica 100 10 – 14 dni
IgA, IgG 100
Oznaczenie przeciwciał przeciw endomysium (EmA): surowica 90 10 – 14 dni
IgA, IgG 90
Oznaczenie przeciwciał przeciw gliadynie surowica 70 10-14 dni
(AGA): IgA, IgG 70
Oznaczenie czynnika reumatoidalnego (RF) IgG – metoda ilościowa surowica 30 3 dni
Ocena fagocytozy (Phagotest) heparyna 100 2 – 3 dni
WR (test w kierunku kiły) surowica 30 2 dni
Przeciwciała przeciw protrombinie (PPT) IgG/IgM surowica 160 14 – 20 dni
Antygeny jądrowe (EUROLINE) surowica 140 7 – 10 dni
Antygeny jądrowe (ANA3) surowica 170 7 – 10 dni
Ocena ekspresji komórek regulatorowych CD4/CD25 heparyna 100 3 dni
Ocena ekspresji wczesnego receptora aktywacji limfocytów T – CD3/CD69 (spoczynkowy i po PHA) heparyna 120 5 – 7 dni
Ocena przeciwciał anty-fosfolipidowych (APL) IgG/IgM surowica 160 14 – 20 dni
Ocena przeciwciał przeciw β2 glikoproteinie1 (β2GP1) IgG/IgM surowica 150 14 – 20 dni
       
Ocena odsetka komórek CD3/CD57 (Borrelioza) heparyna 150 3 – 5 dni
Antygeny Borrelia IgG (Euroline) – Western Blot surowica 140 7 – 10 dni
Antygeny Borrelia IgM (Euroline) – Western Blot surowica 140 7 – 10 dni
Panel wziewny Polycheck (20 alergenów) surowica 130 7 – 10 dni
Panel wziewny Polycheck (30 alergenów) surowica 170 7 – 10 dni
Panel atopowy Polycheck (20 alergenów) + mleko surowica 130 7 – 10 dni
Panel atopowy Polycheck (30 alergenów) surowica 170 7 – 10 dni
Panel pokarmowy Polycheck (20 alergenów) surowica 130 7 – 10 dni
Panel pokarmowyPolycheck (30 alergenów) surowica 170 7 – 10 dni
Panel pediatrycznyPolycheck (20 alergenów) surowica 130 7 – 10 dni
Panel antybiotyków Polycheck (10 antybiotyków) surowica 100 7 – 10 dni
Panel wątrobowo – nerkowy AMA, ANCA (POLYCHECK), ilościowy surowica 120 7 – 10 dni
Panel celiakii (p/ciała p/gliadynie IgA,IgG; p/ciała p/transglutaminazie tkankowej IgA, IgG) – POLYCHECK, ilościowo surowica 150 7 – 10 dni
Panel – Insekty (6 alergenów) surowica 120 7 – 10 dni
Panel – Mleko + gluten surowica 100 7 – 10 dni
Strep-B (GBS) wymaz 60 1 dzień
P / ciała p. mięśniom gładkim (SMA) surowica 100 7 -10 dni
P/ciała p. Gardia Lamblia IgG (ELISA) surowica 160 10 – 14 dni
LTT – panel Borrelioza – (LTT-BOR) skrzep 5 ml   14-20 dni
  500
heparyna 20 ml  
Candida albicans: surowica 70 10 – 14 dni
  70
IgA, IgG, IgM 70
P / ciała p. grzybicze (Aspergillus) surowica 100 10 – 14 dni
Mutacja Leiden czynnika V EDTA 250 15 dni
Mutacja genu dla protrombiny EDTA 250 15 dni
Panel TROM/3 (ML,MP) EDTA 400 15 dni
Mutacja genu dla homocysteiny (MTHFR) EDTA 250 15 dni
Polimorfizm genu PAI-1 G4/G5/SERPIN1 EDTA 350 15 dni
Oznaczanie receptorów KIR – haplotyp EDTA 550 15 dni
Oznaczanie HLA-C EDTA 300 15 dni
Białko C cytrynian 100 14 – 20 dni
Białko S cytrynian 120 14 – 20 dni
Diagnostyka LA (global) cytrynian 140 14 – 20 dni
Oporność na aktywowane białko C (APC-R) cytrynian 90 14 – 20 dni
Antytrombina III cytrynian 80 14 – 20 dni
Czynnik VIII cytrynian 100 14 – 20 dni
Czynnik Von Willebranta cytrynian 160 5 – 7 dni
Homocysteina surowica 100 5 – 7 dni
Martest IgG nasienie świeże   3 dni
  100
   
Martest IgA nasienie świeże   3 dni
  100
   
Ocena nasienia + test migracji nasienie świeże   3 dni
  140
   
Posiew nasienia + antybiogram nasienie   5 – 7 dni
(posiew tlenowy) 80
   
Posiew nasienia + antybiogram nasienie   10 – 14 dni
(posiew beztlenowy) 100
   
       
Przeciwciała p/plemnikowe (ASA) – test ilościowy, ELISA płyn nasienny 120 14 – 20 dni
Morfologia krwi obwodowej EDTA 10 3 dni
Rozmaz mikroskopowy EDTA 5 3 dni
Retikulocyty EDTA 10 3 dni
OB – odczyn Biernackiego wersenian sodu 10 2 dni
Kwas foliowy surowica 70 3 dni
Witamina B12 surowica 70 3 dni
Witamina E surowica 110 15 dni
Witamina C surowica 100 15 dni
Komórki LE heparyna 30 5 dni
Sód surowica 10 3 dni
Potas surowica 10 3 dni
Elektrolity (Na/K) surowica 20 3 dni
Wapń całkowity surowica 10 3 dni
Żelazo – utajona zdolność wiązania (UIBC) surowica 20 3 dni
Żelazo – poziom surowica 10 3 dni
Żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC) surowica 20 3 dni
Stężenie transferyny surowica 20 3 dni
Mocznik surowica 10 3 dni
Kreatynina surowica 10 3 dni
Glukoza (na czczo) surowica 10 3 dni
Glukoza –krzywa obciążeniowa 2 punktowa      
( po 1 i po 2 godz. od obciążenia glukozą surowica 20 3 dni
75 g/100ml wody)      
Amoniak EDTA 30 5 dni
Białko całkowite surowica 10 3 dni
Proteinogram surowica 30 3 dni
Albuminy surowica 20 3 dni
Kwas moczowy surowica 10 3 dni
Cholesterol całkowity surowica 20 3 dni
Cholesterol – HDL surowica 10 3 dni
Triglicerydy (TG) surowica 10 3 dni
Lipidogram (chol.cał, chol. HDL/LDL, TG) surowica 60 3 dni
Bilirubina całkowita surowica 10 3 dni
Bilirubina bezpośrednia surowica 10 3 dni
Fosfataza zasadowa (ALP) surowica 10 3 dni
Aminotransferaza asparaginianowa (AST/ASPAT) surowica 10 3 dni
Aminotransferaza alaninowa (ALT/ALAT) surowica 10 3 dni
Gammaglutamylo- transpeptydaza (GTP/GGTP) surowica 20 3 dni
Amylaza surowica 20 3 dni
Lipaza surowica 20 3 dni
Kinaza kreatynowa (CK) surowica 20 3 dni
Fosfataza kwaśna (ACP) surowica 20 3 dni
Miano antystreptolizyn O (ASO) surowica 30 3 dni
Kinaza kreatynowa izoenzym MB (CKMB) surowica 20 3 dni
Hemoglobina glikowana (HbA1c) EDTA 50 3 dni
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) surowica 20 3 dni
Cynk surowica 50 10 dni
Cholinesteraza surowica 30 5 dni
Lit surowica 20 3 dni
Magnez surowica 20 3 dni
Fosfor nieorganiczny surowica 20 3 dni
Miedź (Cu) surowica 80 10 – 14 dni
Kwasy żółciowe surowica 50 7 – 10 dni
Fosforany surowica 20 3 dni
Rtęć EDTA 100 15 dni
Ołów EDTA 80 10 dni
Mocz – badanie ogólne z oceną osadu mocz 10 3 dni
Mocz – posiew bez antybiogramu mocz 30 3 dni
Mocz – posiew + antybiogram mocz 50 5 – 7 dni
Badanie ogólne kał 30 3 dni
Kał – posiew bez antybiogramu kał 40 3 dni
Kał – posiew + antybiogram kał 50 5 – 7 dni
Kał w kierunku grzybów – posiew bez mykogramu kał 30 3 dni
Kał w kierunku grzybów – posiew + mykogram kał 50 7 – 8 dni
Badanie kału w kierunku pasożytów kał 30 3 dni
Kał na Giardia – Lamblia kał 50 5 dni
Kał na Giardia – Lamblia – antygen (Elisa) kał 70 5 dni
Krew utajona – metoda immunochemiczna kał 30 3 dni
Kalprotektyna w kale kał 140 14 dni
Kał – posiew w kierunku Rotavirus kał 50 3 – 5 dni
Czas protrombinowy (PT) i INR cytrynian 20 1 – 2 dni
Czas koalinowo-kefalinowy (APTT) cytrynian 20 1 – 2 dni
Fibrynogen cytrynian 20 1 – 2 dni
Czas trombinowy TT cytrynian 20 1 – 2 dni
D-dimery (badanie ilościowe) cytrynian 50 1 – 2 dni
Borelioza: IgG, IgM surowica 50, 50 3 – 5 dni
Chlamydia pneumoniae: IgA, IgG, IgM surowica 40, 40, 40 7 – 10 dni
Chlamydia trachomatis: IgA , IgG, IgM surowica 40, 40, 40 7 – 10 dni
Mycoplasma pneumoniae: IgA, IgG, IgM surowica 40, 40, 40 7 – 10 dni
Krztusiec (Bordetella pertusis): IgA, IgG, IgM surowica 40 + 40 + 40 7 – 10 dni
Helicobacter pylori – miano przeciwciał IgG surowica 50 1 – 2 dni
Mononukleoza zakaźna: anty-EBV: IgG surowica 80 3 dni
   
(Epstein-Barr wirus) IgM 80
Białko C-reaktywne (CRP) surowica 30 3 dni
Toksokaroza (Toxocara canis – IgG) surowica 60 7 – 10 dni
Toksoplazmoza – p/ciała: IgG, IgM surowica 50, 60 1 – 2 dni
Toksoplazmoza – awidność IgG surowica   1 – 2 dni
  150
(i przeciwciała anty-Toxo IgG)  
Glista ludzka (Ascaris lumbricoides – IgG) surowica 60 7 – 10 dni
Cytomegalia (CMV) IgG surowica 50 2 – 3 dni
Cytomegalia (CMV) IgM  
(ludzki Herpes wirus typ 5) IgM 60
Herpes Simplex (HSV) – opryszczka: IgG surowica 80 10 – 14 dni
   
(ludzki Herpes wirus typ 1) IgM 80
Herpes (Varicella) Zoster (HSZ) surowica   10 – 14 dni
   
– ospa wietrzna i półpasiec: IgG 90
   
(ludzki Herpes wirus typ 3) IgM 90
HIV Duo Ultra (p/ciała anty-HIV 1/HIV2; antygen p24 HIV1) surowica 80 3 dni
Różyczka (Rubella sp.): IgG, IgM surowica 50 + 60 7 – 10 dni
P/ciała anty-HBs (WZW t. B) surowica 50 2 – 3 dni
Antygen HBs surowica 50 2 – 3 dni
P/ciała anty-HCV (WZW t. C) surowica 80 2 – 3 dni
Parvowiroza IgG, IgM surowica 120 10 – 14 dni
Ferrytyna surowica 40 5 dni
Mukoproteidy surowica 30 5 dni
Esteraza surowica 20 3 – 5 dni
Kwas walproinowy surowica 60 5 – 7 dni
ACTH –hormon adrenokortykotropowy EDTA 60 3 – 5 dni
   
osocze  
Aldosteron surowica 50 10 – 15 dni
Aldostendion surowica 60 10 – 15 dni
Androstendion surowica 60 10 – 15 dni
Estradiol (E2) surowica 50 3 dni
Folikulotropina (FSH) surowica 50 3 dni
Luteotropina (LH) surowica 50 3 dni
17-OH progesteron surowica 50 10 dni
Kortyzol surowica 50 3 dni
Parathormon (PTH) surowica 50 3 dni
Progesteron surowica 50 3 dni
Prolaktyna (PRL) surowica 50 3 dni
Testosteron surowica 50 3 dni
Testosteron wolny surowica 60 14 – 20 dni
Insulina surowica 100 3 dni
Trijodotyronina wolna (fT3) surowica 40 2 dni
Tyroksyna wolna (fT4) surowica 40 2 dni
Hormon tyreotropowy (TSH) surowica 40 2 dni
P/ciała p. receptorowi TSH (rTSH) surowica 40 2 dni
b – HCG surowica 60 1 – 2 dni
DHEA-S (siarczan dehydroepiandrosteronu) surowica 120 5 – 7 dni
DHT (dihydro-testosteron) surowica 250 10 – 15 dni
AMH (anty-millerian hormon) surowica 180 14 – 20 dni
Inhibina B surowica 150 20 – 25 dni
Grupa krwi i czynnik Rh EDTA 40 3 – 5 dni
Grupa krwi (czynnik Rh i PTA) EDTA 70 3 – 5 dni
Pośredni test antyglobulinowy (PTA) – pośredni odczyn Coombs’a EDTA 35 3 – 5 dni
Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) – bezpośredni odczyn Coombs’a EDTA 40 3 – 5 dni
Antygen CA 125 (jajnik) surowica 60 3 dni
Antygen CA 15.3 (pierś) surowica 60 3 dni
Antygen CA 19.9 (żołądek, trzustka, drogi żółciowe, odbytnica) surowica 60 3 dni
Antygen Cyfra 21.1 (płuco, oskrzela) surowica 60 3 dni
Antygen karcinoembrionalny (CEA) surowica   3 dni
  60
(płuco, żołądek, układ pokarmowy)  
Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity surowica 50 3 dni
Antygen swoisty dla stercza (PSA) wolny surowica 60 3 dni
α – fetoproteina (AFP) surowica 60 3 dni
Beta2- mikroglobulina (chłoniaki, szpiczaki) surowica 50 15 dni
CA 72.4 (żołądek, jajniki) surowica 60 3 dni
Sporal A Sporal 30 7 – 10 dni
Witamina D3 (OH) surowica 90 1 – 2 dni
ASCA IgA (p/ciała p/Saccharomyces cerevisiae) surowica 80 14 – 20 dni
   
ASCA IgG (p/ciała p/Saccharomyces cerevisiae) 80
Peptyd C surowica 120 7 dni
Sideroblasty EDTA 20 3 dni
Cyklosporyna surowica 50 5 – 7 dni
Cystatyna C surowica 40 5 – 7 dni
Wymaz: nos, ucho, oko, gardło + antybiogram wymaz 50 5 – 7 dni
Stężenie leptyny surowica 250 15 dni
Witamina K1 surowica 220 15 dni
Witamina A surowica 110 15 dni
HE 4 (marker nowotworowy – jajnik) surowica 100 7 – 10 dni
ROMA – ocena ryzyka nabłonkowego raka jajnika (HE4, CA125) surowica 150 5 -7 dni
P/c p. wirusowi odry IgG surowica 80 10 dni
P/c. p. wirusowi odry IgM surowica 80 10 dni
P/c p. błonicy IgG surowica 40 15 dni
P/c p. błonicy IgM surowica 40 15 dni
Prokalcytonina surowica 90 2 – 3 dni
Witamina B6 EDTA 120 15 dni
Hormon wzrostu (GH) surowica 40 7 – 10 dni
IgF-1 (insulinopodobny czynnik wzrostu – somatomedyna C) surowica 80 7 – 10 dni
Nietolerancja pokarmowa IgG-zależna (panel podstawowy – 108 alergenów) surowica 900 10 – 15 dni
Nietolerancja pokarmowa IgG-zależna (panel rozszerzony – 216 alergenów) surowica 1500 10 – 15 dni
Test FABER – nietolerancja pokarmowa (244 testy) surowica 1750 14 – 21 dni
Antygen HLA B-27 heparyna 150 3 – 5 dni
Allo -MLR (para) heparyna + surowica 770 15 dni
Alfa-1 antytrypsyna surowica 40 10 dni
Chromogranina A EDTA 90 20 dni
CCP (p/ciała p. cytrulinie) surowica 100 3 – 5 dni
Selen surowica 80 15 dni
P/ciała p. Sars-CoV-2 IgG i IgM (test kasetkowy) surowica 80 1 – 2 dni
P/ciała p. Sars-CoV-2 IgG (ilościowo) surowica 100 2 – 3 dni
Wymaz na antygen w kierunku Covid-19 wymaz 80 1 – 2 dni

Podklasy immunoglobulin

Immunoglobulina klasy G (IgG) posiada cztery podklasy: IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4. Różnią się one pod względem budowy chemicznej oraz funkcji biologicznych. Ich najważniejsza rozbieżność dotyczy rozpoznawania antygenów, aktywacji układu dopełniacza oraz wpływu na receptory komórkowe i rozpuszczalne. Badanie podklas wykonuje się w celu diagnostyki chorób o podłożu autoimmunologicznym.

Antygeny jądrowe Euroline – wskazania do wykonania badań

Badanie ANA zleca lekarz specjalista po dokładnym zapoznaniu się z problemami pacjenta. W przypadku chorób autoimmunologicznych największe znaczenie mają uwarunkowania genetyczne. Szczegółowa diagnostyka zalecana jest w przypadku podejrzenia wystąpienia chorób, takich jak: toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa, czy młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów.

Skontaktuj się z nami.

tel. (42) 640 95 52 
kom. +48 696 00 40 43
rejestracja@apc-analizy.pl
apc@apc-analizy.pl
ul. Sczanieckiej 4, Łódź
pn, wt, śr          –  8.30 – 20.00
czw, pt              – 9.30 – 20.00

Na pobranie krwi dla osób dorosłych zapraszamy:
poniedziałek, wtorek, środa   10:00 – 18:30
czwartek                                     10:00 – 18:30
piątek                                          10:00 – 16:30

Pobrania krwi u dzieci odbywają się w czwartek
w godz. 15.00 – 16.30.

Przed przyjściem na pobranie dziecko powinno wypić min 100-200 ml płynów, aby krew nie była zagęszczona, co pozwoli uniknąć problemów z pobraniem.
Na pobranie trzeba się umówić na konkretny termin telefonicznie albo osobiście (dotyczy dzieci)