APC – Analizy Medyczne – lista badań

Przedstawiamy listę wykonywanych badań diagnostycznych w laboratorium APC w Łodzi.

U dzieci do 7 roku życia pobrania odbywają się w każdy czwartek w godzinach 15.00-16.30. Należy najpierw jedna zgłosić się telefonicznie pod numerem 696 004 043

Pobrania krwi do badań immunologicznych i testów u Pacjentów dorosłych odbywają się w godzinach pracy laboratorium czyli:

poniedziałek – czwartek – 10.00-18.30

piątek – 10.00-16.30

 

 

Nazwa badania diagnostycznego Materiał

Czas oczekiwania

na wynik –

dni robocze

     
Oznaczenie przeciwciał przeciwplemnikowych (ASA) surowica 14 – 20 dni
Oznaczenie przeciwciał antykardiolipinowych (ACA) surowica 14 – 20 dni
Izolacja limfocytów do immunizacji heparyna tego samego dnia
     
Ocena przeciwciał przeciw antygenom łożyska (APA) surowica 7 – 10 dni
Ocena przeciwciał przeciwtarczycowych:

TGa, TPOa

surowica 2 – 3 dni
Test CBA – ocenacytokinprofilu Th1/Th2 heparyna 10 dni
Oznaczenie przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) – miano surowica 7 – 10 dni
Test IMK MultiTest heparyna 3 dni
Test IMK MultiTestTruCount heparyna 3 dni
Oznaczenie przeciwciał przeciw n-DNA surowica 7 – 10 dni
Test CH50 surowica 7 – 10 dni
Ocena metabolizmu tlenowego leukocytów (Bursttest) heparyna 2 – 3 dni
Ocena subpopulacji limfocytów CD4/CD8 – odsetek i wartości bezwzględne heparyna 3 dni
Ocena subpopulacji limfocytów CD3/CD19 – odsetek i wartości bezwzględne heparyna 3 dni
Ocena subpopulacji limfocytów CD3/19 -odsetek heparyna 3 dni
Ocena subpopulacji limfocytów CD4/8 -odsetek heparyna 3 dni
Oznaczenie immunoglobulin IgA surowica 7 – 10 dni
Oznaczenie immunoglobulin IgG surowica 7 – 10 dni
Oznaczenie immunoglobulin IgM surowica 7 – 10 dni
Oznaczanie IgE całkowitego surowica 2 – 3 dni
Oznaczenie podklasy IgG1 immunoglobulin surowica 7 – 10 dni
Oznaczenie podklasy IgG2 immunoglobulin surowica 7 – 10 dni
Oznaczenie podklasy IgG3 immunoglobulin surowica 7 – 10 dni
Oznaczenie podklasy IgG4 immunoglobulin surowica 7 – 10 dni
Oznaczenie C3 układu dopełniacza surowica 7 – 10 dni
Oznaczenie C4 układu dopełniacza surowica 7 – 10 dni
Oznaczenie C1-INH układu dopełniacza (stężenie) cytrynian 10 – 15 dni
Oznaczenie C1-INH układu dopełniacza (aktywność) cytrynian 10 – 15 dni
Oznaczenie C1q układu dopełniacza surowica 10 – 15 dni
Oznaczenie przeciwciał przeciw transglutaminazie tkankowej (ATG):

IgA, IgG

surowica 10 – 14 dni
Oznaczenie przeciwciał przeciw endomysium (EmA):

IgA, IgG

surowica 10 – 14 dni
Oznaczenie przeciwciał przeciw gliadynie

(AGA): IgA, IgG

surowica 10-14 dni
Oznaczenie czynnika reumatoidalnego (RF) – metoda ilościowa surowica 3 dni
     
Polimorfizm genu PAI-1 G4/G5/SERPIN1 EDTA 5-6 tyg
Ocena fagocytozy (Phagotest) heparyna 2 – 3 dni
WR (test w kierunku kiły) surowica 2 dni
Przeciwciała przeciw protrombinie (PPT IgG/IgM) surowica 14 – 20 dni
Antygeny jądrowe (EUROLINE) surowica 7 – 10 dni
Ocena ekspresji komórek regulatorowych CD4/CD25 heparyna 3 dni
Ocena ekspresji wczesnego receptora aktywacji limfocytów T – CD3/CD69 (spoczynkowy i po PHA) heparyna 5 – 7 dni
Ocena przeciwciał anty-fosfolipidowych (APL) IgG/IgM – (screen i test potwierdzenia – wynik dodatni) surowica 14 – 20 dni
Ocena przeciwciał przeciw β2 glikoproteinie1 (β2GP1) IgG/IgM surowica 14 – 20 dni
Aktywność komórek NK (linia K526) heparyna 14 – 20 dni
Ocena odsetka komórek CD3/CD57 (Borrelioza) heparyna 3 – 5 dni
Antygeny BorreliaIgG (Euroline) – Western Blot surowica 7 – 10 dni
Antygeny BorreliaIgM (Euroline) – Western Blot surowica 7 – 10 dni
     
Panel wziewny Polycheck (20 alergenów) surowica 7 – 10 dni
Panel wziewny Polycheck (30 alergenów) surowica 7 – 10 dni
Panel atopowy Polycheck (20 alergenów) + mleko surowica 7 – 10 dni
Panel atopowy Polycheck (30 alergenów) surowica 7 – 10 dni
Panel pokarmowy Polycheck (20 alergenów) surowica 7 – 10 dni
Panel pokarmowyPolycheck (30 alergenów) surowica 7 – 10 dni
Panel pediatrycznyPolycheck (20 alergenów) surowica 7 – 10 dni
Panel antybiotyków Polycheck (10 antybiotyków) surowica 7 – 10 dni
Panel wątrobowo – nerkowy AMA, ANCA (POLYCHECK), ilościowy surowica 7 – 10 dni
Panel celiakii (p/ciała p/gliadynie IgA,IgG; p/ciała p/transglutaminazie tkankowej IgA, IgG) – POLYCHECK, ilościowo surowica 7 – 10 dni
Strep-B (GBS) wymaz 1 dzień
P / ciała p. mięśniom gładkim (SMA) surowica 7 -10 dni
     
     
     
     
     
P/ciała p. Gardia Lamblia IgG (ELISA) surowica 10 – 14 dni
     
     
LTT – panel Borrelioza – (LTT-BOR) skrzep 5 ml

heparyna 20 ml

14-20 dni
Candida albicans:

IgA, IgG, IgM

surowica 10 – 14 dni
P / ciała p. grzybicze (Aspergillus) surowica 10 – 14 dni
Mutacja Leiden czynnika V EDTA 3 – 5 dni
Mutacja genu dla protrombiny EDTA 3 – 5 dni
Panel TROM/3 (ML,MP) EDTA 3 – 5 dni
Mutacja genu dla homocysteiny (MTHFR) EDTA 14 – 20 dni
Białko C cytrynian 10 – 14 dni
Białko S cytrynian 10 – 14 dni
Diagnostyka LA (global) cytrynian 10 – 14 dni
Oporność na aktywowane białko C (APC-R) cytrynian 10 – 14 dni
Antytrombina III cytrynian 10 – 14 dni
Czynnik VIII cytrynian 14 – 20 dni
Czynnik Von Willebranta cytrynian 5 – 7 dni
Homocysteina surowica 5 – 7 dni
Przeciwciała p/plemnikowe (ASA)

– SpermMar Test IgG

nasienie świeże 3 dni
Przeciwciała p/plemnikowe (ASA)

– SpermMar Test IgA

nasienie świeże 3 dni
Ocena nasienia + test migracji

(swimm – up)

nasienie świeże 3 dni
Posiew nasienia + antybiogram

(posiew tlenowy)

nasienie 5 – 7 dni
Posiew nasienia + antybiogram

(posiew beztlenowy)

nasienie 5 – 7 dni
     
Przeciwciała p/plemnikowe (ASA) – test ilościowy, ELISA płyn nasienny 10 – 14 dni
Morfologia krwi obwodowej EDTA 3 dni
Rozmaz mikroskopowy EDTA 3 dni
Retikulocyty EDTA 3 dni
OB – odczyn Biernackiego wersenian sodu 2 dni
Kwas foliowy surowica 3 dni
Witamina B12 surowica 3 dni
Komórki LE heparyna 5 dni
Sód surowica 3 dni
Potas surowica 3 dni
Elektrolity (Na/K) surowica 3 dni
Wapń całkowity surowica 3 dni
Żelazo – utajona zdolność wiązania (UIBC) surowica 3 dni
Żelazo – poziom surowica 3 dni
Żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC) surowica 3 dni
Stężenie transferyny surowica 3 dni
Mocznik surowica 3 dni
Kreatynina surowica 3 dni
Glukoza (na czczo) surowica 3 dni
Glukoza –krzywa obciążeniowa 2 punktowa

( po 1 i po 2 godz. od obciążenia glukozą

75 g/100ml wody)

 

surowica

 

3 dni

Amoniak EDTA 5 dni
Białko całkowite surowica 3 dni
Proteinogram surowica 3 dni
Albuminy surowica 3 dni
Kwas moczowy surowica 3 dni
Cholesterol całkowity surowica 3 dni
Cholesterol – HDL surowica 3 dni
Triglicerydy (TG) surowica 3 dni
Lipidogram (chol.cał, chol. HDL/LDL, TG) surowica 3 dni
Bilirubina całkowita surowica 3 dni
Bilirubina bezpośrednia surowica 3 dni
Fosfataza zasadowa (ALP) surowica 3 dni
Aminotransferaza asparaginianowa (AST/ASPAT) surowica 3 dni
Aminotransferaza alaninowa (ALT/ALAT) surowica 3 dni
Gammaglutamylo- transpeptydaza (GTP/GGTP) surowica 3 dni
Amylaza surowica 3 dni
Lipaza surowica 3 dni
Kinaza kreatynowa (CK) surowica 3 dni
Fosfataza kwaśna (ACP) surowica 3 dni
Miano antystreptolizyn O (ASO) surowica 3 dni
Kinaza kreatynowa izoenzym MB (CKMB) surowica 3 dni
Hemoglobina glikowana (HbA1c) EDTA 3 dni
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) surowica 3 dni
Cynk surowica 10 dni
Cholinesteraza surowica 5 dni
Lit surowica 3 dni
Magnez surowica 3 dni
Fosfor nieorganiczny surowica 3 dni
Miedź (Cu) surowica 10 – 14 dni
Kwasy żółciowe surowica 7 – 10 dni
Fosforany surowica 3 dni
Rtęć EDTA 15 dni
Ołów EDTA 10 dni
Mocz – badanie ogólne z oceną osadu mocz 3 dni
Mocz – posiew bez antybiogramu mocz 3 dni
Mocz – posiew + antybiogram mocz 5 – 7 dni
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Badanie ogólne kał 3 dni
Kał – posiew bez antybiogramu kał 3 dni
Kał – posiew + antybiogram kał 5 – 7 dni
Kał w kierunku grzybów – posiew bez mykogramu kał 3 dni
Kał w kierunku grzybów – posiew + mykogram kał 5 – 7 dni
Badanie kału w kierunku pasożytów kał 3 dni
     
Kał na Giardia – Lamblia kał 5 dni
Kał na Giardia – Lamblia – antygen (Elisa) kał 5 dni
     
Krew utajona – metoda immunochemiczna kał 3 dni
Kalprotektyna w kale kał 3 – 5 dni
Czas protrombinowy (PT) i INR cytrynian 1 – 2 dni
Czas koalinowo-kefalinowy (APTT) cytrynian 1 – 2 dni
Fibrynogen cytrynian 1 – 2 dni
Czas trombinowy TT cytrynian 1 – 2 dni
D-dimery (badanie ilościowe) cytrynian 1 – 2 dni
Borelioza: IgG, IgM surowica 3 – 5 dni
Chlamydia pneumoniae: IgA, IgG, IgM surowica 7 – 10 dni
Chlamydia trachomatis: IgA , IgG, IgM surowica 7 – 10 dni
Mycoplasma pneumoniae: IgA, IgG, IgM surowica 7 – 10 dni
Krztusiec (Bordetella pertusis): IgA, IgG, IgM surowica 7 – 10 dni
Helicobacter pylori – miano przeciwciał IgG surowica 1 – 2 dni
Mononukleoza zakaźna: anty-EBV: IgG

(Epstein-Barr wirus) IgM

surowica 3 dni
Białko C-reaktywne (CRP) surowica 3 dni
     
     
Toksokaroza (Toxocara canis – IgG) surowica 7 – 10 dni
Toksoplazmoza – p/ciała: IgG, IgM surowica 1 – 2 dni
Toksoplazmoza – awidność IgG

(i przeciwciała anty-Toxo IgG)

surowica 1 – 2 dni
Glista ludzka (Ascaris lumbricoides – IgG) surowica 7 – 10 dni
Cytomegalia (CMV) IgG

(ludzki Herpes wirus typ 5) IgM

surowica 2 – 3 dni
Herpes Simplex (HSV) – opryszczka: IgG

(ludzki Herpes wirus typ 1) IgM

surowica 10 – 14 dni
Herpes (Varicella) Zoster (HSZ)

– ospa wietrzna i półpasiec: IgG

(ludzki Herpes wirus typ 3) IgM

surowica 10 – 14 dni
HIV Duo Ultra (p/ciała anty-HIV 1/HIV2; antygen p24 HIV1) surowica 3 dni
Różyczka (Rubella sp.): IgG, IgM surowica 7 – 10 dni
P/ciała anty-HBs (WZW t. B) surowica 2 – 3 dni
Antygen HBs surowica 2 – 3 dni
P/ciała anty-HCV (WZW t. C) surowica 2 – 3 dni
Parvowiroza IgG, IgM surowica 10 – 14 dni
Ferrytyna surowica 5 dni
Mukoproteidy surowica 5 dni
Troponina T surowica 3 – 5 dni
Esteraza surowica 3 – 5 dni
Kwas walproinowy surowica 5 – 7 dni
ACTH –hormon adrenokortykotropowy EDTA

osocze

3 – 5 dni
Aldosteron surowica 10 – 15 dni
Aldostendion surowica 10 – 15 dni
Androstendion surowica 10 – 15 dni
Estradiol (E2) surowica 3 dni
Folikulotropina (FSH) surowica 3 dni
Luteotropina (LH) surowica 3 dni
17-OH progesteron surowica 10 dni
Kortyzol surowica 3 dni
Parathormon (PTH) surowica 3 dni
Progesteron surowica 3 dni
Prolaktyna (PRL) surowica 3 dni
Testosteron surowica 3 dni
Testosteron wolny surowica 14 – 20 dni
Insulina surowica 3 dni
Trijodotyronina wolna (fT3) surowica 2 dni
Tyroksyna wolna (fT4) surowica 2 dni
Hormon tyreotropowy (TSH) surowica 2 dni
b – HCG surowica 1 – 2 dni
DHEA-S (siarczan dehydroepiandrosteronu) surowica 5 – 7 dni
DHT (dihydro-testosteron) surowica 10 – 15 dni
AMH (anty-millerian hormon) surowica 14 – 20 dni
Inhibina B surowica 20 – 25 dni
Grupa krwi i czynnik Rh EDTA 3 – 5 dni
Grupa krwi (czynnik Rh i PTA) EDTA 3 – 5 dni
Pośredni test antyglobulinowy (PTA) – pośredni odczyn Coombs’a EDTA 3 – 5 dni
Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) – bezpośredni odczyn Coombs’a EDTA 3 – 5 dni
Antygen CA 125 (jajnik) surowica 1 – 2 dni
Antygen CA 15.3 (pierś) surowica 3 dni
Antygen CA 19.9 (żołądek, trzustka, drogi żółciowe, odbytnica) surowica 3 dni
Antygen Cyfra 21.1 (płuco, oskrzela) surowica 3 dni
Antygen karcinoembrionalny (CEA)

(płuco, żołądek, układ pokarmowy)

surowica 3 dni
Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity surowica 3 dni
Antygen swoisty dla stercza (PSA) wolny surowica 3 dni
α – fetoproteina (AFP) surowica 3 dni
Beta2- mikroglobulina (chłoniaki, szpiczaki) surowica 15 dni
CA 72.4 (żołądek, jajniki) surowica 3 dni
Sporal A Sporal 7 – 10 dni
Witamina D3 (OH) surowica 1 – 2 dni
ASCA IgA (p/ciała p/Saccharomyces cerevisiae)

ASCA IgG (p/ciała p/Saccharomyces cerevisiae)

surowica 14 – 20 dni
Peptyd C surowica 7 dni
Sideroblasty EDTA 3 dni
Cyklosporyna surowica 5 – 7 dni
Cystatyna C surowica 5 – 7 dni
Wymaz: nos, ucho, oko, gardło + antybiogram wymaz 5 – 7 dni
Stężenie leptyny surowica 15 dni
Witamina K1 surowica 15 dni
Witamina A surowica 15 dni
HE 4 (marker nowotworowy – jajnik) surowica 7 – 10 dni
ROMA – ocena ryzyka nabłonkowego raka jajnika (HE4, CA125) surowica 5 -7 dni
     
     
P/c p. wirusowi odry IgG surowica 10 dni
P/c. p. wirusowi odry IgM surowica 10 dni
P/c p. błonicy IgG surowica 15 dni
P/c p. błonicy IgM surowica 15 dni
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Prokalcytonina surowica 2 – 3 dni
Witamina B6 EDTA 15 dni
Borrelia burgdorferi (borelioza) – jakościowo TR PCR EDTA 10-14 dni
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Skontaktuj się z nami.

tel. (42) 640 95 52 
kom. +48 696 00 40 43
rejestracja@apc-analizy.pl
apc@apc-analizy.pl
ul. Sczanieckiej 4, Łódź
pn, wt, śr          –  8.30 – 20.00
czw, pt              – 9.30 – 20.00

Na pobranie krwi dla osób dorosłych zapraszamy:
poniedziałek, wtorek, środa   10:00 – 18:30
czwartek                                     10:00 – 18:30
piątek                                          10:00 – 16:30

Pobrania krwi u dzieci odbywają się w czwartek
w godz. 15.00 – 16.30.

Przed przyjściem na pobranie dziecko powinno wypić min 100-200 ml płynów, aby krew nie była zagęszczona, co pozwoli uniknąć problemów z pobraniem.
Na pobranie trzeba się umówić na konkretny termin telefonicznie albo osobiście (dotyczy dzieci)