Odpowiedź humoralna w badaniach diagnostycznych

Humoralna odpowiedź organizmu to reakcja na szkodliwe bakterie bądź wirusy. W chwili, gdy organizm wykrywa i identyfikuje zagrożenie nasz organizm opanowuje podwyższone stężenie immunoglobulin, naturalnych środków odpornościowych pomocnych w zwalczaniu chorób i infekcji. Ich monitoring pozwala na wczesne i skuteczne wykrycie bezpośrednich zagrożeń zdrowia bądź życia.

Badania immunoglobulin – najważniejsze informacje

W laboratoryjnych badaniach wstępnych należy ocenić wartość gammaglobulin w rozdziale elektroforetycznym białek osocza (proteinogram). Następnie oznaczyć stężenia immunoglobulin IgG, IgA, IgM – metodą nefelometryczną z użyciem monospecyficznych przeciwciał przeciw poszczególnym klasom immunoglobulin lub izotopom IgG (oznaczenie podklas IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) . Dla określenia przyczyn obserwowanych nieprawidłowości składu Ig ważna jest ocena liczby krążących limfocytów B (CD19), stosowana zwykle w kompleksie badań oceniających rozkład populacji limfocytów krwi obwodowej. Ważnym uzupełnieniem tych badań medycznych jest ocena zdolności do syntezy przeciwciał powstałych po czynnej immunizacji standardowymi szczepionkami. Powinny być one wykonane minimum 3 tygodnie po pierwszej immunizacji (metoda immunoenzymatyczna ELISA). U osób uprzednio szczepionych badania wykonuje się przed i po podaniu dawki przypominającej. Najczęściej ocenia się swoiste przeciwciała poszczepienne przeciw błonicy, tężcowi, WZW typu B. Niedobór immunoglobulin stanowi o zaburzeniach odporności humoralnej. Chorzy z hipogammaglobulinemią wykazują skłonności do nawracających infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych oraz przewodu pokarmowego.

Podwyższone stężenie immunoglobin – co oznacza?

Obserwuje się także podwyższone stężenie poszczególnych klas immunoglobulin ściśle związane z określonymi chorobami tj.:

  • chroniczne infekcje, marskości wątroby, zapalenia wątroby powodowanych spożyciem alkoholu, chronicznym zapalenie jelit – wzrost IgA

  • chroniczne infekcje, choroby autoimmunizacyjne, przewlekłe zapalenie wątroby – wzrost IgG

  • chroniczne infekcje, marskości wątroby, choroby wirusowe i tropikalne – wzrost IgM

Jak działają immunoglobuliny i odporność humoralna?

Immunoglobuliny mają zdolność tworzenia kompleksów immunologicznych z cząsteczkami antygenu oraz aktywacji układu dopełniacza i stanu zapalnego. Dzięki nim następuje neutralizacja antygenu i bezpieczne usunięcie go z organizmu. Przeciwciała te posiadają w organizmie wyspecjalizowane funkcje, w ramach których mogą na przykład unieszkodliwiać pasożyty i mikroorganizmy, chronić błony śluzowe przed alergenami, a także uczestniczyć w dojrzewaniu u rozwoju limfocytów (IgD).

Podklasy immunoglobuliny IgG mają różną funkcję czynnościową:

  • IgG1 i IgG3 są skierowane przeciwko antygenom białkowym bakterii i wirusów,

  • IgG2 – przeciwko polisacharydom ściany bakteryjnej,

  • IgG4 są charakterystyczne dla chorób alergicznych i pasożytniczych.

Badania immunoglobuliny są najczęściej wykonywane u osób cierpiących na zaburzenia odporności lub nadmierne reakcje alergiczne. Ocena poziomu tych przeciwciał jest konieczna również przy boreliozie, anemii, odrze czy śwince. Badania przeprowadza się również w przypadku diagnostyki nowotworów układu limfatycznego, chorób wątroby, przewlekłych lub ostrych stanów zapalnych, a także chorób autoimmunologicznych. Immunoglobuliny odgrywają główną rolę w odporności humoralnej organizmu.

Przeprowadzamy kompleksowe badania wstępne określające wartości gammaglobulin w rozdziale elektroforetycznym białek osocza. W celu uzyskania informacji na temat badań odporności humoralnej i immunoglobulin w Łodzi zapraszamy do kontaktu z naszym laboratorium.

Skontaktuj się z nami.

tel. (42) 640 95 52 
kom. +48 696 00 40 43
rejestracja@apc-analizy.pl
apc@apc-analizy.pl
ul. Sczanieckiej 4, Łódź
pn, wt, śr          –  8.30 – 20.00
czw, pt              – 9.30 – 20.00

Na pobranie krwi dla osób dorosłych zapraszamy:
poniedziałek, wtorek, środa   10:00 – 18:30
czwartek                                     10:00 – 18:30
piątek                                          10:00 – 16:30

Pobrania krwi u dzieci odbywają się w czwartek
w godz. 15.00 – 16.30.

Przed przyjściem na pobranie dziecko powinno wypić min 100-200 ml płynów, aby krew nie była zagęszczona, co pozwoli uniknąć problemów z pobraniem.
Na pobranie trzeba się umówić na konkretny termin telefonicznie albo osobiście (dotyczy dzieci)