Kompleksowe badania immunologiczne – Łódź

pobieranie krwiKompleksowe badania immunologiczne w Łodzi to nasza domena. Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie diagnostyki boreliozy, chorób zakaźnych, niedoborów odporności oraz innych schorzeń obecnych w życiu dorosłych oraz dzieci. Usługi świadczymy na terenie Łodzi, ale odwiedzają nas Pacjenci z całego województwa.

 

Badania immunologiczne dla dzieci i dorosłych – nasza oferta

Wykonujemy immunologiczne badania w Łodzi, w tym m.in.:

  • badanie CBA Łódź
  • badanie cytokin cba Łódź
  • badanie cytokin Łódź

Zespół naszego laboratorium diagnostycznego stanowi wykształcona kadra o dużym doświadczeniu. Posiadamy sprzęt do nowoczesnej oceny między innymi:

  • odpowiedzi komórkowej (subpopulacje limfocytów: T, B i komórek NK wraz z oceną ich aktywności)
  • odpowiedzi humoralnej (stężenia IgG i podklas IgG1-4, IgA, IgM, odpowiedź poszczepienna – ocena miana przeciwciał anty-Hbs)
  • elementów odporności naturalnej (funkcje komórek żernych, układ dopełniacza)
  • alergenów swoistych (10,20 lub 30 alergenów w profilach: pediatrycznym, wziewnym, atopowym, pokarmowym: trawy i drzewa, roztocza, pleśń, zboża, jaja i ryby, mleko, alergeny zwierzęce, orzechy, alergeny mleka, diagnostyka celiakii w klasie IgG i IgA wraz z czynnikiem wewnętrznym)
  • oceny wczesnego antygenu aktywacji limfocytów T CD69
  • obecności autoprzeciwciał (ANA, nDNA, ANCA/MA (panel wątrobowo-nerkowy), ATA, ACA, ASA, AOA, APA, beta2 –GP1, APL inne.)
  • innych parametrów układu odpornościowego (RF, ocena równowagi TH1/TH2 – test CBA, i inne wskazane badania przydatne np. do wykonywania prac naukowych)

 

Badanie cytokin CBA

Cytokiny odgrywają kluczową rolę w regulacji odpowiedzi immunologicznej organizmu. Badanie cytokin CBA (Cytometric Bead Array) to zaawansowana technika, która pozwala na jednoczesne analizowanie wielu cytokin, co daje możliwość odkrywania nowych mechanizmów i ścieżek odpowiedzi układu odpornościowego.

Badanie cytokin CBA ma szerokie zastosowanie w medycynie, zwłaszcza w diagnostyce i monitorowaniu chorób o podłożu autoimmunologicznym, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów czy toczeń rumieniowaty układowy. Ponadto technika ta pozwala na badanie roli cytokin w procesach nowotworzenia, co może prowadzić do opracowania nowych terapii antynowotworowych. W Polsce badania te są wykorzystywane także w diagnostyce chorób zakaźnych, takich jak borelioza czy wirusowe zapalenie wątroby.

 

Pojęcia związane z badaniami immunologicznymi

Odporność komórkowa

Odporność komórkowa to odpowiedź immunologiczna zależna od limfocytów T, które po prezentacji obcego ustrojowo antygenu przez makrofagi ulegają aktywacji i uwalniają mediatory reakcji zapalnych (np. limfokiny), działające na komórki układu odpornościowego (granulocyty, makrofagi, limfocyty, komórki NK) i niszczące bezpośrednio dany antygen.

Odporność humoralna

Odporność humoralna – odpowiedź immunologiczna zależna głównie od limfocytów B. Związana jest z występowaniem w osoczu krwi i płynach tkankowych immunoglobulin i przeciwciał, które zostały wytworzone przez komórki plazmatyczne (pochodne limfocytów B) po kontakcie z obcym antygenem. Mówimy o odporności czynnej (obecność swoistych przeciwciał po przechorowaniu) i biernej (po podaniu szczepionki). Szczególną formą odporności biernej jest obecność w surowicy noworodka w chwili narodzin matczynych immunoglobulin klasy IgG, które przechodzą przez łożysko i chronią przed zakażeniami w pierwszych tygodniach życia dziecka. Utrzymują się one przez ok. 6 miesięcy.

Szereg badań immunologicznych oraz analiz jest oferowany przez nasze laboratorium diagnostyczne w Łodzi. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą laboratorium APC.