Diagnostyka niepłodności - Łódź

wizualizacja zapłodnienia

Diagnostyka niepłodności to złożony proces, na który składa się wywiad lekarski, badania fizykalne, USG, badania endoskopowe oraz badania laboratoryjne. W laboratorium medycznym APC w Łodzi zajmujemy się ostatnim z tych etapów, oferując naszym Klientom szereg badań diagnostycznych. W naszej ofercie znajdują się różne rodzaje testów z zakresu diagnostyki niepłodności, które pozwalają na wykrycie przeciwciał przeciwplemnikowych zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Sprawdźcie Państwo, jeśli interesują Was zagadnienia, takie jak:

  • przeciwciała przeciw plemnikowe test,
  • przeciwciała przeciw plemnikowe Łódź ,
  • test Friberga w Łodzi.

Przeciwciała przeciwplemnikowe (ASA) – charakterystyka

Przeciwciała przeciwplemnikowe występują najczęściej u mężczyzn i kobiet w wieku rozrodczym, a wraz ze starzeniem się odsetek stwierdzonych przeciwciał spada. Ocenia się, że przeciwciała przeciw plemnikom występują u około 10% niepłodnych mężczyzn; mogą być również obecne u chłopców w okresie dojrzewania cierpiących na infekcje układu moczowo-płciowego. W przypadku organizmu kobiecego wytwarzane są alloprzeciwciała przeciw spermie, wpływające na zachwianie procesów zachodzących podczas zapłodnienia, co skutkuje niemożnością naturalnego zajścia w ciążę.

 

Testy na obecność przeciwciał przeciwplemnikowych

Zapraszamy do zapoznania się z krótką charakterystyką testów na obecność przeciwciał przeciwplemnikowych znajdujących się w naszej ofercie. Jeśli mają Państwo szczegółowe pytania dotyczące oferowanych przez nas badań, prosimy o kontakt.

 

Test Friberga

Oferujemy test Friberga w Łodzi. Celem testu Friberga jest sprawdzenie obecności przeciwciał przeciwplemnikowych w surowicy, nasieniu i wydzielinie szyjki macicy. Nieprawidłowy wynik świadczy o występowaniu zbyt dużej ilości przeciwciał. Obecność przeciwciał przeciwplemnikowych w surowicy lub nasieniu stwierdzana jest za pomocą immunofluorescencji pośredniej i bezpośredniej – zgodnie z zaleceniami WHO, surowica i nasienie badane są pod względem wszystkich klas immunoglobin.

 

MAR Test

Wykonujemy MAR Test w Łodzi. Test ten przeprowadzany jest w celu wykrycia na powierzchni plemników przeciwciał przeciwplemnikowych. W zależności od zastosowanego zestawu możliwe jest wykrycie przeciwciał klasy IgG i/lub IgA. Test MAR można stosować w przypadku podejrzenia niepłodności o podłożu immunologicznym (gdy w ogólnym badaniu nasienia wykazano słabą ruchliwość plemników lub ich zlepianie) lub rutynowo u wszystkich pacjentów. MAR Test można wykonać tylko wtedy, gdy w nasieniu wykryto plemniki zdolne do poruszania się. Podczas testu do próbki nasienia dodawane są kuleczki lateksu pokryte przeciwciałami IgA lub IgG oraz mieszanina przeciwciał anty IgA lub anty IgG. Plemniki, na których występują przeciwciała IgA lub IgG, łączą się z kuleczkami – proces ten jest możliwy do zaobserwowania pod mikroskopem. Jeżeli powyżej 50% plemników zostaje związanych z kuleczkami, wynik testu MAR traktuje się jako pozytywny, to znaczy ilość przeciwciał przeciwplemnikowych jest wystarczająco duża, by móc zaburzyć funkcję plemników (przenikanie przez śluz szyjki macicy, zdolność do zapłodnienia).

 

W jakich sytuacjach wykonuje się diagnostykę niepłodności?

Wskazaniem do przeprowadzenia diagnostyki niepłodności, a w tym testów na przeciwciała plemnikowe są z reguły podejrzenia, że u podstaw niemożności zajścia w ciążę leżą przyczyny immunologiczne, czyli związane z układem odpornościowym organizmu. Najczęściej badania w ramach diagnostyki niepłodności, a w tym MAR Test i test Friberga zleca się, gdy doszło do między innymi:

  • niepowodzenia w zapłodnieniu in vitro,
  • diagnozy chorób związanych z układem immunologicznym,
  • poronienia nawykowego,
  • rozpoznania przeciwciał plemnikowych w pozostałych badaniach.

Należy pamiętać, że wynik testów jest jedynie jednym z wielu czynników, jakie lekarz bierze pod uwagę przy określaniu przyczyny niepłodności u pary i wdrażania jej leczenia. Nie jest więc jednoznacznym potwierdzeniem bezpłodności.

 

Interpretacja wyników

Oprócz przeprowadzania badań, oferujemy także interpretację wyników, która może być kluczowa dla zrozumienia Państwa sytuacji i dalszego postępowania. W celu pełnego i kompleksowego wyjaśnienia wyników oraz omówienia indywidualnego planu leczenia, serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych konsultacji lekarskich. Nasz zespół specjalistów służy fachowym doradztwem i pomocą w wyborze optymalnej strategii leczenia. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zaleci powtórzenie badań diagnostycznych.