Badania lekarskie – układ dopełniacza

oświetlona sylwetka

diagnostycznych badaniach wstępnych najważniejszy jest pomiar aktywności hemolitycznej dopełniacza, mierzony stopniem lizy krwinek czerwonych barana (CH50 – metoda Mayera lub immunoenzymatyczna).

Test odzwierciedla klasyczną drogę aktywacji dopełniacza, wymagającą uruchomienia wszystkich składników, więc brak któregokolwiek ze składników dopełniacza powoduje upośledzenie CH50.

Dalszą, szczegółową ocenę układu dopełniacza prowadzi się przez określenie stężenia poszczególnych jego składników w surowicy krwi.

Najczęściej stosuje się metody nefelometrii kinetycznej (C3, C4), immunodyfuzji radialnej (C2,C4), testy immunoenzymatyczne (C5a, C5b-C9). Obecność niedoboru danego składnika sugeruje jego małe stężenia.

Składniki dopełniacza C3 i C4 są najbardziej czułe do monitorowania przebiegu choroby, szczególnie w chorobach infekcyjnych, chorobie kompleksów immunologicznych, kłębuszkowym zapaleniu nerek, toczniu trzewnym, przewlekłych zapaleniach, nowotworach.

Oznaczanie składowej C1q układu dopełniacza w osoczu, która jest odpowiedzialna za aktywację klasycznej drogi układu dopełniacza i umożliwia zabijanie komórek patogenów przez przeciwciała klasy IgG (bez IgG4) lub IgM jest ważne przy monitorowaniu przewlekłego procesu zapalnego, ale także w chorobach autoimmunizacyjnych na tle kompleksów antygen – przeciwciało (np. toczeń).

Badanie oceniające ilościowo stężenie inhibitora C1-INH układu dopełniacza w osoczu, w przypadku jego obniżonego stężenia jest kluczowe dla diagnostyki obrzęku naczynioruchowego Quinckego (niedobór inhibitora C1 esterazy), toczącego się procesu zapalnego, chorób autoimmunizacyjnych na tle kompleksów antygen – przeciwciało (np. toczeń).

Przeprowadzamy tego typu badania lekarskie w naszym laboratorium w Łodzi. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących procesu analiz, konsultacji i cennika, zapraszamy do kontaktu z medycznym laboratorium analitycznym APC.

 

Funkcje układu dopełniacza

Głównymi funkcjami układu dopełniacza są wspomaganie procesu fagocytozy, czyli eliminacji drobnoustrojów przez komórki żerne, neutralizacja wirusów oraz liza (rozpad) bakterii i innych patogenów. Ponadto układ dopełniacza odgrywa istotną rolę w regulacji odpowiedzi immunologicznej oraz usuwaniu kompleksów immunologicznych i uszkodzonych komórek z organizmu. Niedobory lub zaburzenia funkcjonowania układu dopełniacza mogą prowadzić do rozwoju różnych chorób. Dlatego warto skorzystać z możliwości i zbadać się! Skorzystajcie Państwo z badania układu dopełniacza w Łodzi, w laboratorium analitycznym APC!

 

Charakterystyka układu dopełniacza

Wykonujemy badanie dopełniacza w Łodzi. Układ dopełniacza to zespół białek krążących we krwi, które uczestniczą w procesach odpornościowych organizmu. Stanowią one wrodzoną część układu immunologicznego. Jego funkcjonowanie nie wiąże się z koniecznością uprzedniego „wystawiania na się” na chorobotwórcze mikroorganizmy. Co więcej, układ dopełniacza nie zapamiętuje takich ekspozycji, w przeciwieństwie do przeciwciał. Jego główne zadanie polega na rozpoznawaniu tzw. kompleksów immunologicznych, czyli połączeń antygen-przeciwciało.

Jako że układ dopełniacza jest wrodzony, od razu reaguje na stany chorobowe organizmu, podczas gdy zadziałanie przeciwciał wymaga czasu. Jest to zatem ważna część układu odpornościowego, dlatego wszelkie niedobory białek mają niekorzystny wpływ na jego działanie. W takiej sytuacji niezbędne jest badanie układu dopełniacza, które można wykonać w naszym laboratorium w Łodzi.

 

Skutki aktywacji układu dopełniacza

Aktywacja układu dopełniacza to seria enzymatycznych i nieenzymatycznych reakcji, które mają charakter łańcuchowy. Mogą one przebiegać drogą klasyczną, alternatywną lub lektynową – to właśnie pierwszą z nich analizujemy podczas badania układu dopełniacza w naszym laboratorium w Łodzi – natomiast efektem każdej z nich jest powstanie kompleksu atakującego błonę (MAC) mikroorganizmu chorobotwórczego. W konsekwencji białka układu dopełniacza przyczepiają się do powierzchni szkodliwej komórki i uszkadzają ją. W ten sposób dochodzi do lizy, czyli rozpadu komórki, a następnie jej wydalenia z organizmu. Aktywny układ dopełniacza podnosi też poziom przepuszczalności naczyń krwionośnych, co sprawia, że białe krwinki z łatwością przedostają się do ogniska zapalnego.