Analiza składu limfocytów krwi obwodowej

limfocyty

Wykonujemy analizę składu limfocytów krwi obwodowej (subpopulacje limfocytów inaczej oznaczanie immunofenotypu).
Najważniejsze znaczenie w badaniu odporności komórkowej ma ocena odsetka i wartości bezwzględnych limfocytów B (CD19+), limfocytów T (CD3+) i ich subpopulacji:

  • CD3+/CD4+ (helper/inducer)
  • CD3+/CD8+ (supressor/cytotoxic)
  • oraz Komórek NK (CD3-/CD16+/56+)

 

Co oznaczają podwyższone lub obniżone limfocyty?

 Podwyższony wskaźnik limfocytów T i B informuje nas o nadmiernym pobudzeniu układu odpornościowego. Ze zjawiskiem takim mamy do czynienia w przebiegu niektórych chorób immunologicznych lub u kobiet cierpiących z powody nawykowych poronień. Z kolei obniżenie odsetka limfocytów T świadczy o występowaniu niedoborów odporności typu komórkowego w postaci ciężkich zespołów niedoborów odporności lub innych schorzeń wymagających natychmiastowego leczenia. Obniżenie odsetka limfocytów T i B obserwuje się w przebiegu niektórych chorób zakaźnych, np. w zapaleniach płuc, zatok, w nawracających zakażeniach układu pokarmowego. Obniżenie lub brak limfocytów B jest charakterystyczne dla aggammglobulinemii. Oznaczenie liczby limfocytów należy wykonywać rutynowo w diagnostyce AIDS. Ustalona norma to dla limfocytów CD4 TO 200/µl. Wraz z rozwojem choroby obserwujemy zmianę proporcji występowania limfocytów, co pomaga w skutecznej diagnostyce, a także jak najszybszym wdrożeniu odpowiedniego leczenia. Ponadto zwiększony stosunek limfocytów CD4 do CD8 można zaobserwować w przypadku osób bezpłodnych, z zaburzoną płodnością, a także poronieniami o charakterze nawykowym.

 

Jak wygląda badania analityczne limfocytów?

Do analizy składu limfocytów krwi obwodowej wykorzystujemy standardowe zestawy będące kompilacją przeciwciał monoklonalnych bezpośrednio powiązanych z fluorochromami oraz zaawansowane technicznie oprogramowanie umożliwiające szczegółową, dokładną i powtarzalną analizę liczby limfocytów krwi. Badanie pozwala na oznaczenie populacji limfocytów T oraz liczby komórek NK posiadających skomplikowane antygeny.

Komórki NK (natural killer T cells) działają immunoregulacyjnie, a zwiększoną aktywność wykazują w przypadku zachorowania na nowotwory lub choroby zakaźne. Wzrost odsetka komórek NK jest szczególnie widoczny w przebiegu infekcji wirusowych, a także w poronieniach o charakterze nawykowym. Dodatkowo laboratoryjne badanie liczby komórek NK (Natural Killers) posiadających antygeny powierzchniowe CD3-/CD57+ (wg. Stricker’a) jest pomocne w diagnostyce zakażenia boreliozą oraz pozwala monitorować skuteczność zastosowanej antybiotykoterapii. Ze względu, iż kliniczne znaczenie ma liczbą bezwzględna komórek o w/w fenotypie, a nie ich odsetek to u każdego pacjenta dodatkowo pobierana jest krew na wykonanie morfologii w celu określenia leukocytozy i limfocytozy, niezbędnych do obliczenia liczby oznaczanych komórek NK. Z kolei oznaczanie subpopulacji limfocytów T regulatorowych CD4+/CD25+Treg we krwi pełnej ma znaczenie w przygotowaniu i monitorowaniu pacjentek leczonych immunologicznie do zajścia i utrzymania ciąży. To właśnie komórki regulatorowe Treg odgrywają istotną rolę w utrzymaniu ciąży, gdyż są źródłem cytokin typu Th2. Obniżenie ich liczby związane jest najczęściej z zaburzeniami równowagi Th1/Th2. U kobiet z nawykowymi poronieniami o podłożu immunologicznym obserwuje się obniżenie odsetka komórek Treg. Wykonanie badań podpowie lekarzowi jak leczyć poronienia i poprawić komfort życia Pacjentki.

 

Badanie immunofenotypu

Innym wykonywanym przez nas badaniem, zalecanym parom po poronieniach lub nieudanych próbach in vitro, jest badanie immunofenotypu. To badanie immunologiczne, którego celem jest sprawdzenie, czy przyczyna niepowodzeń leży po stronie układu immunologicznego. Czasem może się bowiem zdarzyć, że jest on zbyt reaktywny i traktuje rozwijający się zarodek/płód jak „wroga”. Nad reakcją tą można zapanować i wdrażając odpowiednie leczenie zwiększyć szansę na zajście w ciążę i jej utrzymanie. Zanim to jednak nastąpi trzeba schorzenie zdiagnozować, a umożliwia to właśnie badanie immunofenotypu. W jego trakcie sprawdza się, czy poszczególne typy limfocytów są w odpowiednich stężeniach oraz proporcjach. Inaczej mówiąc, czy układ odpornościowy funkcjonuje prawidłowo, czyli czy nie jest nadreaktywny lub czy nie występują jakieś niedobory odpornościowe.

Zapraszamy do kontaktu z prywatną placówką laboratoryjną ACP w Łodzi. Kompleksowo zajmujemy się analizą składu limfocytów krwi obwodowej oraz wykonujemy szereg innych badań krwi. Na naszej stronie znajdą Państwo także cennik badań oraz godziny konsultacji lekarskich.