Certyfikaty

Jesteśmy dumni z posiadania szeregu certyfikatów, które pozatwierdzają naszą profesjonalność i jakość świadczonych usług. Są one dowodem naszego zaangażowania w dostarczanie rzetelnych badań diagnostycznych. Każdy certyfikat, który zdobywamy, stanowi wynik ciężkiej pracy całego zespołu i ciągłego dążenia do doskonałości.

Certyfikaty potwierdzają, że laboratorium medyczne APC spełnia wysokie standardy jakości oraz bezpieczeństwa. Są one wydawane przez renomowane organizacje oraz instytucje, które dokładnie oceniają nasze procedury, sprzęt, jak również sam personel. Dzięki temu pacjenci mogą mieć pełne zaufanie do naszych badań oraz ich wyników.

 

Nasze najważniejsze certyfikaty

Wśród certyfikatów znajdują się te, które potwierdzają naszą specjalizację w zakresie badań diagnostycznych, takich jak badania na odporność, analiza składu limfocytów krwi obwodowej, badanie immunofenotypu i testy na przeciwciała przeciwplemnikowe. Dysponujemy również certyfikatami z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony danych medycznych, a także systemu zarządzania jakością. Wszystkie z nich udowadniają naszą wiedzę oraz doświadczenie w wymienionych dziedzinach. Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi zamieszczonymi poniżej dyplomami.

Laboratorium jest w pełni wyposażone i przygotowane do przeprowadzania zaawansowanych badań diagnostycznych. Personel składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy są w stanie pomóc pacjentom w wyborze odpowiednich badań, tłumacząc im ich przebieg i instruując, jak się do nich przygotować. Dzięki temu mogą mieć Państwo pewność, że są w dobrych rękach.

 

cer08
cer09
cer11
cer10
cer12
cer13
cer15
cer14
cer17
cer16
cer19
cer18
cer20
cer21
cer22
cer23
cer24
cer26
cer27
cer28
cer29
cer30
cer31
cer32
cer33
cer34
cer35
cer01
cer02
cer03
cer04
cer04-1
cer05
cer07
cer06