Testy czynnościowe – odpowiedź limfocytów na mitogen

fiolki z krwią

W zakres wykonywanych przez nas testów wchodzą testy czynnościowe – odpowiedź limfocytów na miogen, czyli ocena odpowiedzi proliferacyjnej ludzkich limfocytów po pobudzeniu mitogenami, antygenami czy alloantygenami (mieszana reakcja limfocytów). Realizujemy je w naszym laboratorium w Łodzi.

Są to proste i chętnie wykonywane testy diagnostyczne. Stanowią nowatorskie podejście do diagnozowania i monitorowania chorób autoimmunologicznych. Dzięki nim lekarze mogą szybciej i precyzyjniej wykryć choroby, takie jak miastenia gravis, reumatoidalne zapalenie stawów czy toczeń rumieniowaty układowy. Testy czynnościowe opierają się na analizie odpowiedzi limfocytów – komórek układu odpornościowego – na obecność miogenu, czyli białka występującego w mięśniach.

Jaką funkcję pełnią mitogeny?

Mitogeny to cząsteczki, które mają zdolność stymulowania podziału komórek poprzez aktywację procesów prowadzących do mitozy, czyli podziału jądrowego. Występują one zarówno w środowisku naturalnym, jak i są produkowane przez organizmy żywe, w tym także przez ludzi. Są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, gdyż umożliwiają regenerację uszkodzonych tkanek oraz wzrost i rozwój nowych komórek.

Jednym z kluczowych aspektów działania miogenów jest ich wpływ na układ odpornościowy. Komórki układu odpornościowego, takie jak limfocyty T i B, są odpowiedzialne za rozpoznawanie i eliminację patogenów oraz innych zagrożeń dla organizmu. Aby móc skutecznie walczyć z różnorodnymi patogenami, komórki te muszą być w stanie szybko się namnażać i różnicować. Właśnie na tym etapie pojawiają się mitogeny, które stymulują podział komórek układu odpornościowego, zwiększając ich liczbę i umożliwiając efektywną odpowiedź immunologiczną. Właśnie tego typu reakcję analizujemy podczas badań w naszym laboratorium w Łodzi.

 

Mitogeny a szczepienia

Wiele szczepionek zawiera osłabione lub inaktywowane formy patogenów, które mają zdolność stymulowania podziału komórek układu odpornościowego dzięki obecności mitogenów. Dzięki temu organizm jest w stanie wytworzyć pamięć immunologiczną, która pozwala na szybką i skuteczną odpowiedź w przypadku ponownego kontaktu z danym patogenem.

 

Testy komórek w Łodzi

Upośledzenie syntezy nowo tworzonego DNA komórki, świadczyć może bowiem o nieprawidłowej jej kooperacji z innymi komórkami. Dodatkowo może być to dowodem złej odpowiedzi komórki na sygnał pobudzający, o nieprawidłowym przekazaniu lub przetworzeniu sygnału. W takim przypadku obserwuje się brak lub znaczne zmniejszenie odpowiedzi proliferacyjnej.

W przypadku chorób autoimmunologicznych dochodzi do zaburzeń w funkcjonowaniu limfocytów, które zamiast chronić organizm przed infekcjami, zaczynają atakować własne tkanki. Testy komórek w naszym laboratorium w Łodzi polegają na pobraniu próbki krwi pacjenta, izolacji limfocytów i ich stymulacji za pomocą miogenu. Następnie ocenia się reakcję komórek na ten bodziec, co pozwala na określenie stopnia aktywności procesów autoimmunologicznych.

 

Cytometria przepływowa w teście mitogenu w Łodzi

Prostszym i szybszym badaniem oceny odpowiedzi proliferacyjnej limfocytów na czynnik stymulujący/miogen jest metoda cytometryczna, pozwalająca na ocenę wczesnego antygenu aktywacji limfocytów T we krwi obwodowej CD3+/CD69+.

Cytometria przepływowa to zaawansowana technika badania komórek w ramach testu mitogenu, która umożliwia szybką i precyzyjną analizę ich właściwości. Dzięki tej metodzie można badać ekspresję białek na powierzchni komórek, co pozwala na identyfikację poszczególnych populacji komórkowych oraz ocenę ich funkcji. Lekarze w naszych gabinetach w laboratorium w Łodzi często wykorzystują cytometrię przepływową do monitorowania przebiegu choroby oraz skuteczności leczenia, co pozwala na szybsze podejmowanie decyzji terapeutycznych.

 

Ocena funkcjonowania układu odpornościowego

Ocena aktywności komórek NK (natural killer T cells) – CD16+/CD56+ z wykorzystaniem linii cytotoksycznej K526 ma znaczenie w ocenie funkcji układu odpornościowego. Komórki te pełnią rolę immunoregulacyjną, uczestniczą w odporności przeciwzakaźnej, ale także w eliminacji komórek nowotworowych. Obniżenie aktywności cytotoksycznej komórek NK obserwowane jest w wielu niedoborach immunologicznych np. w przebiegu AIDS, SLE, chorobie Sjögrena oraz w cukrzycy typu 1, chronicznym zmęczeniu, a także u pacjentów z nowotworami. Wzrost aktywności komórek NK obserwowany jest w infekcjach wirusowych oraz w nawykowych poronieniach. W przypadku zaburzeń płodności ocena aktywności komórek NK może być przydatna do monitorowania skuteczności immunoterapii.

Zapraszamy także na analizę limfocytów krwi obwodowej. Tego typu badania diagnostyczne układu immunologicznego przeprowadzane są w laboratorium medycznym APC w Łodzi. Zachęcamy do kontaktowania się z nami w celu uzyskania więcej informacji i cennika badań analitycznych krwi.