Testy czynnościowe – odpowiedź limfocytów na mitogen

fiolki z krwią

W zakres wykonywanych przez nas testów wchodzą testy czynnościowe – odpowiedź limfocytów na miogen, czyli ocena odpowiedzi proliferacyjnej ludzkich limfocytów po pobudzeniu mitogenami, antygenami czy alloantygenami (mieszana reakcja limfocytów).

Są to proste i chętnie wykonywane testy diagnostyczne. Stanowią nowatorskie podejście do diagnozowania i monitorowania chorób autoimmunologicznych. Dzięki nim lekarze mogą szybciej i precyzyjniej wykryć choroby, takie jak miastenia gravis, reumatoidalne zapalenie stawów czy toczeń rumieniowaty układowy. Testy czynnościowe opierają się na analizie odpowiedzi limfocytów – komórek układu odpornościowego – na obecność miogenu, czyli białka występującego w mięśniach.

Upośledzenie syntezy nowo tworzonego DNA komórki, świadczyć może bowiem o nieprawidłowej jej kooperacji z innymi komórkami. Dodatkowo może być to dowodem złej odpowiedzi komórki na sygnał pobudzający, o nieprawidłowym przekazaniu lub przetworzeniu sygnału. W takim przypadku obserwuje się brak lub znaczne zmniejszenie odpowiedzi proliferacyjnej.

W przypadku chorób autoimmunologicznych dochodzi do zaburzeń w funkcjonowaniu limfocytów, które zamiast chronić organizm przed infekcjami, zaczynają atakować własne tkanki. Badanie polega na pobraniu próbki krwi pacjenta, izolacji limfocytów i ich stymulacji za pomocą miogenu. Następnie ocenia się reakcję komórek na ten bodziec, co pozwala na określenie stopnia aktywności procesów autoimmunologicznych.

Prostszym i szybszym badaniem oceny odpowiedzi proliferacyjnej limfocytów na czynnik stymulujący/miogen jest metoda cytometryczna, pozwalająca na ocenę wczesnego antygenu aktywacji limfocytów T we krwi obwodowej CD3+/CD69+.

 

Cytometria przepływowa to zaawansowana technika badania komórek, która umożliwia szybką i precyzyjną analizę ich właściwości. Dzięki tej metodzie można badać ekspresję białek na powierzchni komórek, co pozwala na identyfikację poszczególnych populacji komórkowych oraz ocenę ich funkcji. Ponadto cytometria przepływowa jest używana do monitorowania przebiegu choroby oraz skuteczności leczenia, co pozwala na szybsze podejmowanie decyzji terapeutycznych.

 

Ocena aktywności komórek NK (natural killer T cells) – CD16+/CD56+ z wykorzystaniem linii cytotoksycznej K526 ma znaczenie w ocenie funkcji układu odpornościowego. Komórki te pełnią rolę immunoregulacyjną, uczestniczą w odporności przeciwzakaźnej, ale także w eliminacji komórek nowotworowych. Obniżenie aktywności cytotoksycznej komórek NK obserwowane jest w wielu niedoborach immunologicznych np. w przebiegu AIDS, SLE, chorobie Sjögrena oraz w cukrzycy typu 1, chronicznym zmęczeniu a także u pacjentów z nowotworami. Wzrost aktywności komórek NK obserwowany jest w infekcjach wirusowych oraz w nawykowych poronieniach. W przypadku zaburzeń płodności ocena aktywności komórek NK może być przydatna do monitorowania skuteczności immunoterapii.

Zapraszamy także na analizę limfocytów krwi obwodowej. Tego typu badania diagnostyczne układu immunologicznego przeprowadzane są w laboratorium medycznym APC w Łodzi. Zachęcamy  do kontaktowania się z nami w celu uzyskania więcej informacji i cennika badań analitycznych krwi.