Diagnostyka laboratoryjna – ocena czynnościowa

prześwietlone płuca

Ocena czynnościowa komórek żernych – to przede wszystkim testy analityczne oceniające zdolność do wybuchu oddechowego. Doskonałą metodą oceny metabolizmu tlenowego neutrofilów jest laboratoryjne badanie chemiluminescencji (CL) tych komórek , wzmacniane luminolem lub lucigeniną. Ta metoda badania charakteryzuje się dużą czułością i powtarzalnością, jest prosta, szybka i wymaga niewielkiej ilości materiału.

Stosowanie gotowych, wystandaryzowanych, dostępnych komercyjnie zestawów i metody cytometrii przepływowej, pozwala na standaryzację ilościowego oznaczenia wybuchu oddechowego i jego zaburzeń (test Bursttest).

 

Metabolizm tlenowy, czyli wszystkie przemiany metaboliczne zachodzące w organizmie w obecności tlenu, związany jest z wysiłkiem długotrwałym, zwykle o małej lub średniej intensywności. Dochodzi wtedy do utleniania się składników pokarmowych (glukoza, kwasy tłuszczowe) w mitochondriach, aby dostarczyć organizmowi energii w postaci cząsteczki ATP (adenozynotrifosforan).

 

Na czym polega wybuch oddechowy w organizmie?

Wybuch oddechowy to zjawisko polegające na gwałtownym wzroście zużycia tlenu przez komórki w odpowiedzi na różne bodźce, takie jak zwiększone zapotrzebowanie energetyczne czy obecność toksycznych substancji. W trakcie wybuchu oddechowego dochodzi do intensyfikacji procesów metabolicznych, co prowadzi do szybszego wytwarzania energii oraz eliminacji potencjalnie szkodliwych czynników.

Proces intensywnego metabolizmu tlenowego, który badamy w naszym laboratorium w Łodzi, może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje dla zdrowia człowieka. W sytuacjach, gdy organizm potrzebuje szybkiego dostarczenia energii, wybuch oddechowy jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania komórek. Jednak w przypadku przewlekłego stresu oksydacyjnego, gdy dochodzi do nadmiernej produkcji wolnych rodników, może prowadzić do uszkodzenia komórek i tkanek oraz przyczynić się do rozwoju różnych chorób.

Stąd też istotne jest monitorowanie i kontrolowanie procesów związanych z metabolizmem tlenowym, na przykład za pomocą badań laboratoryjnych w Łodzi, oraz dbanie o równowagę oksydacyjno-redukcyjną w organizmie. W praktyce oznacza to między innymi utrzymanie zdrowej diety bogatej w przeciwutleniacze, regularną aktywność fizyczną oraz unikanie czynników stresogennych i toksycznych.

 

Badania laboratoryjne umożliwiające ocenę czynnościową komórek

  • Badanie chemiluminescencji (CL):

Analiza emitowanego światła podczas reakcji chemicznych w komórkach, dająca informacje o poziomie aktywności metabolicznej komórek i ich zdolności do produkcji reaktywnych form tlenu.

  • Badania cytokin i mediatorów zapalnych:

Pomiar poziomu cytokin i substancji mediatorowych, które są kluczowe w regulacji procesów immunologicznych, stanów zapalnych oraz komunikacji międzykomórkowej.

  • Testy cytotoksyczności komórkowej:

Analiza zdolności komórek układu immunologicznego do niszczenia komórek patogennych, np. komórek nowotworowych.