Test Western blot w serodiagnostyce boreliozy

test na boreliozę

Choroba z Lyme, potocznie nazywana boreliozą, to schorzenie o złożonym przebiegu klinicznym, spowodowane przez bakterie z rodzaju Borrelia. Wywołują one szereg objawów, z których niektóre mogą być bardzo niejednoznaczne i myląco przypominające inne choroby. Test Western Blot to jedna z kluczowych metod wykorzystywanych w procesie diagnostyki boreliozy.

 

Etapowe badania laboratoryjne – od pierwszego podejrzenia do diagnozy

Skuteczna diagnostyka boreliozy w Łodzi opiera się na etapowych badaniach laboratoryjnych, dzięki którym możliwe jest potwierdzenie lub wykluczenie obecności bakterii Borrelia w organizmie pacjenta. Pierwszym, najbardziej powszechnie stosowanym testem jest Enzymatycznie Wspomagany Test Immunoenzymatyczny (ELISA). W wielu przypadkach jest on wystarczający do postawienia diagnozy, jednak ze względu na jego pewne ograniczenia, może wystąpić ryzyko wyniku fałszywie dodatniego. Wówczas konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań, takich jak test Western Blot.

Test Western Blot to bardziej precyzyjna metoda serodiagnostyki boreliozy, umożliwiająca detekcję przeciwciał przeciwko Borreliom. Znalezienie swoistych antygenów jest kluczowe dla potwierdzenia diagnozy. Badanie to polega na elektroforetycznym rozdziale białek bakterii oraz ich identyfikacji przy użyciu surowicy pacjenta. Dzięki temu można określić, czy w organizmie doszło do kontaktu z Borrelia i czy nastąpiła odpowiedź immunologiczna na infekcję.

 

Niezawodność wyników a trafność terapeutycznych decyzji

W przypadku choroby z Lyme, gdzie objawy są często nietypowe i nietrwałe, precyzyjna diagnostyka ma kluczowe znaczenie dla podejmowania właściwych decyzji terapeutycznych. Test Western Blot, ze względu na swoją wysoką swoistość i czułość, minimalizuje ryzyko wyników fałszywie dodatnich lub ujemnych w porównaniu z testem ELISA. Oznacza to, że dzięki badaniu Western Blot uzyskane wyniki są bardziej miarodajne, co przekłada się na pewność diagnozy. Im szybciej zostanie postawiona diagnoza boreliozy, tym większe są szanse na szybkie rozpoczęcie leczenia i uniknięcie powikłań.