W jaki celu dokonuje się oceny subpopulacji limfocytów?

brak zdjęcia

Obrona organizmu przed wszelkiego rodzaju patogenami i infekcjami jest głównym zadaniem układu immunologicznego. Tworzy go skomplikowana sieć mechanizmów, za które odpowiedzialne są m.in. limfocyty. Ten rodzaj białych krwinek jest zdolny do rozpoznania obcych antygenów i uruchomienia produkcji przeciwciał. Dzięki tej zdolności układ odpornościowy jest w stanie zwalczać zakażenia, przeciwstawiać się komórkom nowotworowym czy radzić sobie z pasożytami. Aby było to możliwe, limfocyty posiadają na swojej powierzchni charakterystyczne dla nich receptory, za których sprawą tworzą one grupy o zróżnicowanych właściwościach, określane mianem subpopulacji. Dzięki rozwojowi diagnostyki laboratoryjnej można je poddawać precyzyjnej ocenie. W jakich sytuacjach może się to okazać niezbędne?

 

Na czym polega ocena subpopulacji limfocytów?

Ocenę subpopulacji limfocytów zalicza się do specjalistycznych badań immunologicznych. Polega ono na określeniu ilości oraz odsetka poszczególnych rodzajów limfocytów, które w podstawowych badaniach krwi (takich jak np. morfologia czy rozmaz krwi obwodowej) są zupełnie nierozróżnialne. Oceny dokonuje się za pomocą tzw. cytometrii przepływowej, czyli metodzie, która pozwala na przeliczenie przepływających przez układ pomiarowy komórek oświetlanych wiązką lasera. Identyfikacji poszczególnych subpopulacji limfocytów krwi obwodowej dokonuje się na podstawie obecności lub braku odpowiednich markerów, a to pozwala na ustalenie ich wartości bezwzględnej (liczby komórek w mikrolitrze krwi). W ten sposób można zweryfikować, czy układ odpornościowy funkcjonuje prawidłowo, a zatem czy nie jest nadreaktywny oraz czy nie doszło do powstania niedoborów odpornościowych.

 

W jakich sytuacjach zaleca się wykonanie badania subpopulacji limfocytów?

Ocena subpopulacji limfocytów – nazywana również jako badanie immunofenotypu – jest przede wszystkim stosowana w celach zdiagnozowania problemów związanych z pierwotnym i wtórnym niedoborem odporności, jak również przy określaniu przyczyn niepłodności. Najczęściej zaleca się wykonanie tego badania w przypadku poronień oraz po wykonaniu nieudanych prób zapłodnienia metodą in vitro (IVF). Może bowiem dojść do sytuacji, kiedy to układ odpornościowy kobiety staje się zbyt reaktywny, przez co limfocyty traktują rozwijający się zarodek jako wroga. Co ważne, wykonanie badania subpopulacji limfocytów nie tylko pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, czy przyczyna problemów leży po stronie układu immunologicznego, ale umożliwia też wdrożenie odpowiedniej terapii. Dzięki temu zwiększa się szansa na zajście w ciążę oraz jej utrzymanie.