Wskazania do oznaczania ANA

badania laboratoryjne

Dzięki wykonaniu odpowiednich badań laboratoryjnych można rozpoznać nie tylko występowanie określonego schorzenia, ale także odpowiedzieć na pytanie, jaki jest jego stopień zaawansowania i na podstawie tych danych ustalić odpowiednią terapię. Na czym polega badanie przeciwciał ANA i kiedy może być konieczne ich wykonanie?

 

Czym są testy ANA?

Badanie przeciwciał przeciwjądrowych, nazywane też testem ANA polega na określeniu obecności gammaglobulin, które odpowiadają za niektóre choroby autoimmunizacyjne bądź procesy zapalne występujące w organizmie. Przeciwciała przeciwjądrowe to jedne z lepiej poznanych przeciwciał skierowanych przeciw antygenom organizmu, a dokładniej strukturom jego jądra komórkowego. Są one niezastąpionym parametrem służącym diagnostyce chorób tkanki łącznej u dorosłych.

 

Dlaczego określenie przeciwciał ANA jest ważne?

Choroby autoimmunizacyjne w pierwszej kolejności objawiają się nieprawidłowym działaniem układu immunologicznego, w taki sposób, że organizm własne tkanki odbiera jako szkodliwe i zaczyna uruchamiać procesy mające na celu ich zwalczenie, co prowadzi do niszczenia nie tylko tkanek, ale też różnych narządów. Taki stan rzeczy może dawać różnego rodzaju objawy somatyczne takie jak stany zapalne narządów wewnętrznych, bóle stawów, mięśni — jeśli nie stwierdzono innych jawnych przyczyn ich występowania, warto przeprowadzić testy ANA pod kątem wykrycia zaburzeń układu odpornościowego.

Testy ANA mogą zostać zlecane w przypadku podejrzeń występowania chorób takich jak toczeń rumieniowaty układowy, toczeń indukowany lekami, twardzina układowa, zespół Sjörgena, reumatoidalne zapalenie stawów, czy też młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów. Dodatni wynik badania na obecność ANA występuje u około 95% pacjentów z układowym toczniem rumieniowatym. Dlatego w przypadku podejrzeń tocznia, jest to jedno z pierwszych badań diagnostycznych, którego wykonanie może zlecić lekarz.