Wtórne niedobory odporności. Z czego najczęściej wynikają?

chora kobieta na kanapie

Stan chorobowy, w którym mamy do czynienia z częściową lub całkowitą niewydolnością układu odpornościowego nazywamy niedoborem odporności. Charakterystycznym objawem są nawracające zakażenia. W medycynie wyróżniamy dwa typy niedoborów odporności – pierwotną i wtórną. Sprawdź, z czego one wynikają.

 

Niedobory odporności organizmu

Nieprawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego człowieka nazywane jest niedoborem odporności. Można ją podzielić na dwie grupy – pierwotną, do której zaliczamy zaburzenia wrodzone często występujące u niemowląt oraz wtórną, zazwyczaj występującą u osób dorosłych spowodowaną chorobami lub innymi czynnikami zewnętrznymi. W celu określenia przyczyn braku odporności organizmu wykonuje się badania na odporność, które pozwalają zdiagnozować występujące choroby u człowieka na podstawie analizy przeciwciał oraz inhibitorów

 

Czynniki upośledzające odporność

Przyczyną występowania wtórnych niedoborów odporności mogą być choroby wpływające na jej obniżenie, jak zakażenia wirusem HIV, wirusem opryszczki oraz infekcje bakteryjne lub pasożytnicze. Wpływ na obniżenie odporności mogą mieć również ciężkie choroby, w tym choroby nowotworowe, które poprzez przyjmowanie leków oraz stosowanie chemioterapii znacząco obniżają reakcję obronną organizmu na walkę z infekcjami. Nie bez znaczenia dla odporności jest także prowadzony tryb życia oraz środowisko zewnętrzne. Metale ciężkie, promieniowanie jonizujące, związki chemiczne obecne w żywności zaliczane są do czynników upośledzających odporność. Również niewystarczająca ilość snu, używki, stres i przemęczenie mogą być przyczyną osłabienia odporności oraz łatwiejszego zachorowania na wszelkiego rodzaju infekcje.