System odpornościowy – niedobory i zaburzenia odporności

Układ odporności jest odpowiedzialny za funkcje obronne ludzkiego organizmu. Chroni on człowieka przed różnego rodzaju chorobami spowodowanymi szkodliwymi bakteriami bądź wirusami. Zaburzenia odporności i wszelkie inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu odpornościowego są źródłem poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Rodzaje i działanie systemów odpornościowych

Jak już wspomniano, głównym celem układu odpornościowego jest zwalczanie groźnych dla organizmu patogenów. Zapewniana przez jego mechanizmy ochrona polega zarówno na lokalizowaniu oraz rozpoznawaniu, jak i niszczeniu mikroelementów (między innymi bakterii, wirusów, niektórych toksyn) za pomocą odpowiednich przeciwciał, a także wyspecjalizowanych komórek (nazywanych żernymi).
Każdy organizm stosuje różne mechanizmy immunologiczne. Dlatego też odporność możemy podzielić na:
• nabytą,
• wrodzoną.
Odporność nabyta polega na „zapamiętywaniu” przez komórki konkretnych patogenów, z którymi mają kontakt i wykształcaniu natychmiastowej, skutecznej reakcji obronnej na ich obecność. Taką zdolność mają limfocyty, monocyty i neutrofile. To właśnie ona jest wykorzystana w szczepieniach ochronnych.
Układ odpornościowy posiada także szereg właściwości przekazywanych dziedzicznie, dzięki którym bez uprzedniego kontaktu również reaguje na wszystko to, co „obce”. Ten rodzaj odporności nazwano wrodzoną.
Obydwa rodzaje odporności zależą od wyspecjalizowanych komórek i przeciwciał zdolnych do rozpoznawania obcych substancji z czułością i dokładnością niespotykaną w innych systemach. Jeżeli jednak organizm wykazuje zaburzenia odporności, może zawodzić nie tylko w walce z infekcjami, ale i wadliwie rozróżniać elementy własne od obcych. To z kolei może skutkować powstawaniem rozmaitych schorzeń autoimmunologicznych. Leczenie możliwe jest dopiero po wykonaniu specjalistycznych badań diagnostycznych, zleconych przez lekarza. Badania takie można przeprowadzić w Łodzi w naszym laboratorium medycznym APC. Decyzję o właściwym leczeniu podejmują lekarze specjaliści immunologii klinicznej, w trakcie wizyty w gabinecie konsultacyjnym APC.

Pierwotne zaburzenia i niedobory odporności – u dzieci

Niedobory odporności dzielimy na dwa podstawowe rodzaje. Najczęściej spotykany jest niedobór odporności pierwotny, a w dalszej kolejności niedobór odporności wtórny. Pierwszy można zidentyfikować już u niemowląt. Jeśli dziecko często choruje i długo wraca do zdrowia, sytuacja ta powinna stanowić dla rodzica źródło niepokoju. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać się w licznych chorobach, np. zespole Downa, zespole Turnera czy niedokrwistości bądź hipoplazji. Najważniejsze objawy towarzyszące pierwotnemu niedoborowi odporności to grzybica jamy ustnej, zwiększona częstotliwość zachorowań, spadek masy ciała, zahamowanie wzrostu, a także zapalenie krtani bądź płuc. Decyzję o leczeniu zaburzeń odporności u dzieci podejmuje lekarz pediatra, natomiast wcześniej niezbędna jest rzetelna diagnostyka stanu zdrowia dziecka.

Wtórne zaburzenia i niedobory odporności – u dorosłych

Wtórne niedobory odporności zaobserwować można u osób dorosłych. Zazwyczaj współwystępują one z niedożywieniem, zakażeniem toksynami, poważnymi oparzeniami, a także AIDS, cukrzycą i toczniem. Dokładna diagnostyka zaburzeń immunologicznych pozwoli na zidentyfikowanie źródła problemu i wdrożenie odpowiedniej antybiotykoterapii. W przypadku zaawansowanych niedoborów odporności o charakterze wtórnym konieczna jest hospitalizacja. Jeśli chcemy jej uniknąć, jak najszybciej powinniśmy wykonać niezbędne badania, które zrealizować można w naszym laboratorium. Oprócz specjalistycznej diagnostyki w zakresie zaburzeń odporności oferujemy profesjonalną ocenę czynnościową, a także diagnostykę trombofilii i innych zaburzeń mogących powodować choroby zakrzepowe poprzez analizę przeciwciał i inhibitorów. Usługi świadczymy na terenie Łodzi, ale dogodna lokalizacja sprawia, że odwiedzają nas także pacjenci z sąsiednich miejscowości i całego regionu.

Skontaktuj się z nami.

tel. (42) 640 95 52 
kom. +48 696 00 40 43
rejestracja@apc-analizy.pl
apc@apc-analizy.pl
ul. Sczanieckiej 4, Łódź
pn, wt, śr          –  8.30 – 20.00
czw, pt              – 9.30 – 20.00

Na pobranie krwi dla osób dorosłych zapraszamy:
poniedziałek, wtorek, środa   10:00 – 18:30
czwartek                                     10:00 – 18:30
piątek                                          10:00 – 16:30

Pobrania krwi u dzieci odbywają się w czwartek
w godz. 15.00 – 16.30.

Przed przyjściem na pobranie dziecko powinno wypić min 100-200 ml płynów, aby krew nie była zagęszczona, co pozwoli uniknąć problemów z pobraniem.
Na pobranie trzeba się umówić na konkretny termin telefonicznie albo osobiście (dotyczy dzieci)